OFERTA

 

AKTUALNOŚCI

 

O NAS

 

BIURO INFORMACJI
O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH

 

WYDAWNICTWO

 

PROJEKTY EUROPEJSKIE

 

WIECZORY EUROPEJSKIE

 

BIESŁAN

 

ARCHIWUM 1997-2001

 

SZKOLENIA i KURSY

 

INFORMATOR TWÓRCY KULTURY TORUNIA

 

BIBLIOTEKA KOLEKCJI PRYWATNYCH

 

UNCOMMON CULTURE

 

MEDIA O NAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program konferencji

Promocja europejskiego dziedzictwa kulturowego w świecie


Warszawa, 19-20 maja 2008
Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II w Warszawie, Plac Bankowy 1.

_____________

19 maja 2008

9:00-10:00 Rejestracja

10:00-12:30 Otwarcie konferencji - Dariusz Dagiel, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Tworzenie dostępu do dziedzictwa kulturowego Europy dla wszystkich: postęp w działaniach - Yvo Volman - Komisja Europejska, Luxembourg

Działania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wobec wyzwań i potrzeb w obszarze dygitalizacji zasobów dziedzictwa kulturowego - Joanna Cicha, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa

Film prezentujący projekt MICHAEL

12:30-14:00 Lunch

Część I - projekt MICHAEL - prowadzący: Dincho Krastev, Centralna Biblioteka Bułgarskiej Akademii Nauk, Bułgaria

14:00-14:20 MICHAEL: wpływ i osiągnięcia - Rosella Caffo - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Kulturowego, Rzym (Włochy)

14:20-14:40 Prezentacja europejskiego portalu MICHAEL - Terhi Mikkola - Biblioteka Narodowa, Helsinki (Finlandia)

14:40-15:00 Integracja projektu MICHAEL z krajowymi i europejskimi strategiami - Christophe Dessaux - Ministerstwo Kultury i Komunikacji, Paryż (Francja)

15:20-16:00 MICHAEL i inne działania z zakresu dygitalizacji w Polsce - Maria Sliwinska - Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją, ICIMSS, Toruń (Polska); Mirosław Górny - Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych; Agnieszka Jaskanis - Muzeum Archeologiczne, Warszawa

16:00-16:40 Kawa

Część II - Europejskie i międzynarodowe inicjatywy dygitalizacji zbiorów - prowadzący: Monika Hagedorn-Saupe, Instytut Badań Muzealnych, Muzeum Państwowe w Berlinie, Niemcy

16:40-17:00 Europeana.eu - integracja zasobów bibliotecznych, archiwalnych i muzealnych - Jonathan Purday - Europejska Biblioteka Cyfrowa, Haga

17:00-17:20 Projekt Athena wspierający rozwój Europejskiej Biblioteki Cyfrowej - Rosella Caffo - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Kulturowego, Rzym (Włochy)

17:20-17:40 Znaczenie ruchu Otwartego Dostępu (Open Access) i Otwartej Biblioteki - Czeslaw Jan Grycz - Internet Archive; Great Libraries of the World; ICIMSS, San Francisco (USA)

17:40-18:00 Światowa Biblioteka Cyfrowa - Michelle Rago, Library of Congress, USA

20:00-23:00 Bankiet

_____________

20 maja 2008Część III - Działania projektu MICHAEL na rzecz strategii tworzenia Europeanów - prowadzący: Antonella Fresa, Organizator, Włochy

9:00-9:20 Wykorzystanie portalu MICHAEL: rezultaty badań ankietowych - Monika Hagedorn-Saupe - Institut für Museumforschung, Muzeum Miasta Berlina, Berlin, (Niemcy)

9:20-9:40 Technologie i standardy - Stefanos Kolias - Uniwersytet Techniczny, Instytut Komunikacji i Systemów Komputerowych, Ateny (Grecja)

9:40-10:00 MICHAEL: mapa cyfrowego dziedzictwa kulturowego w Europie - Giuliana de Francesco - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Kulturowego, Rzym (Włochy)

10:00-10:15 MICHAEL: opinie użytkowników i artykuły tematyczne - Kate Fernie, MLA, London UKCzęść IV - Osiągnięcia - prowadzący: Agnieszka Jaskanis, Muzeum Archeologiczne, Warszawa

10:15-13:00 MOSAICA - Semantically Enhanced Multifaceted Collaborative Access to Cultural Heritage - Dov Winer, Izrael

Polskie regionalne biblioteki cyfrowe w sieci naukowej PIONIER - Cezary Mazurek, Poznańskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe

e-Archeologia w Poznaniu - Andrzej Prinke, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

11:00-11:30 Kawa

Publikacja zasobów polskiego dziedzictwa kulturowego w Internecie na przykładzie portalu Polska.pl - Marek Marzec, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, zespół Polska.pl

Skarby polskiego dziedzictwa narodowego w postaci cyfrowej z zasobu Archiwum Głównego Akt Dawnych - Janusz Grabowski, Archiwum Główne Akt Dawnych, Warszawa

Prezentacja Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona - Agnieszka Lissowska, Biblioteka Narodowa, Warszawa

Technika i historia jako część dziedzictwa kulturowego w zbiorach cyfrowych Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej - stan obecny i perspektywy - Hanna Zdunek, Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej

Wirtualne Muzeum Wielokulturowości - Lucjan Buchalik, Muzeum Miejskie w Żorach

Wirtualna Skene - Ewelina Poraj-Chlebowska, Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, Kraków

13:00-15:00 Lunch

15:00-18:00 Warszataty projektu MINERVA: koordynacja dygitalizacji w Europie, przykłady dobrych praktyk:

- Powitanie i wprowadzenie - Maria Śliwińska, ICIMSS

- Podręczniki i inne pomoce dla dygitalizacji zbiorów przygotowane w ramach projektu MINERVA - Giuliana de Francesco, Ministerstwo Kultury, Rzym

- Założenia i historia i osiągnięcia projektu MINERVA - Antonella Fresa, Pisa (Włochy)

- Program eContent i jego przyszłość - Anna Bramska, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Powrót do strony głównej

 

 

Początek strony