Kalendarz 2018

20 czerwiec – Berlin, Institut für Museumsforschung
Zebranie zespołu ds. wystaw wirtualnych „Digital exhibition working group” – M. Śliwińska


19 czerwiec
– Berlin, Institut für Museumsforschung
Zebranie redakcyjne czasopisma „Uncommon Culture” – M. Śliwińska

6 luty – Berlin, Institut für Museumsforschung
Zebranie zespołu ds. wystaw wirtualnych „Digital exhibition working group” – M. Śliwińska

5 luty – Berlin, Institut für Museumsforschung
Zebranie redakcyjne czasopisma „Uncommon Culture” – M. Śliwińska

Styczeń – marzec
Prace w Komisji MSZ „Polska Pomoc rozwojowa 2018” - Anna Kola

Styczeń
Ewaluacja portalu Europeana – M. Śliwińska

4 Styczeń – Toruń - Przystań AZS
Udział w podsumowaniu Roku Rzeki Wisły i promocji albumu "Toruń i Wisła", do którego włączono zdjęcia z Biblioteki Kolekcji Prywatnych – M. Śliwińska