Kalendarz 2020

W tym roku, ze względu na COVID19 oraz ograniczone finansowanie, działalność Stowarzyszenia realizowana była zdalnie. Nawet planowane zebranie rozpoczynające projekt CrowdSchool odbyło się online

2 grudnia – Paryż

Omówienie planu prac w projekcie CrowdSchool z programu ERASMUS+ (Maria Śliwińska, Piotr Kożurno, Marta Tybura)

Natomiast zwiększyło się w tym roku udostępnianie naszych zasobów z
Biblioteki Kolekcji Prywatnych, zarówno do celów edukacyjnych, wydawniczych jak i wystawienniczych.

Ponadto zasoby naszego
Pictures-banku doceniło wydawnictwo amerykańskie Johns Hopkins University Press, które poprosiło o zgodę na wykorzystanie zdjęcia róż Wyspiańskiego z Bazyliki Franciszkańskiej w Krakowie, na okładkę wydawanej przez nich książki o teorii literatury światowej. A stało się to za pośrednictwem artykułu o twórczości Wyspiańskiego, z wydawanego przez nas czasopisma Uncommon Culture.