Kalendarz 2021

Podobnie jak w roku ubiegłym, działalność Stowarzyszenia realizowana jest zdalnie, bez wspólnych spotkań do czasu odwołania ograniczeń.