Spotkanie plenarne projektu Irregular Talents 17-18.06.2014, Toruń

Fot. Marek Wieczorek

 

Spotkanie plenarne partnerów projektu Irregular Talents. 17.06.2014 – Urząd Marszałkowski

 

Uczestnicy spotkania podczas wykładu prof. A. Wojciechowskiego. 18.06.2014 - Biblioteka Główna UMK

 

Wizyta partnerów projektu w Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych. 18.06.2014

 

dr A. Ługowska z Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy tłumaczy wykład prof. A. Wojciechowskiego

 

Uczestnicy spotkania projektu Irregular Talents.

 

Zwiedzanie wystawy prac podopiecznych Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych.