Relacja z wernisażu wystawy S-potykanie – 13.06.2014 r. Biblioteka Główna UMK, fot. Marek Wieczorek

Wystawa zrealizowana w ramach projektu europejskiego Irregular Talents.

 

 

Publiczność zgromadzona podczas otwarcia wystawy.

 

Poczęstunek podczas otwarcia wystawy z okazji

35-lecia działalności PRTON.

 

Pani Dyrektor dr Maria Śliwińska wita gości spotkania.

 

Pani Dagna Całbecka podczas uroczystości odczytała list Pana Marszałka.

 

Pan Profesor Andrzej Wojciechowski udziela wywiadu dla TV Toruń.

 

Goście odwiedzający wystawę w dniu otwarcia

13.06.2014 r. Biblioteka Główna UMK

 Wernisaż wystawy S-potykanie odbył się 13 czerwca o godzinie 13:00 w Bibliotece Głównej UMK. Otwarcie poprzedzone było wystąpieniami gospodarzy spotkania: Dyrektora Biblioteki Głównej UMK pana dr Krzysztofa Nierzwickiego, pani dr Marii Śliwińskiej – Dyrektora ICIMSS,  pani Dagny Całbeckiej, która odczytała list gratulacyjny oraz wręczyła w imieniu pana Marszałka Piotra Całbeckiego profesorowi A. Wojciechowskiemu statuetkę na pamiątkę 35-lecia działalności PRTON, Zastępcy Prezydenta Miasta Torunia – dr Ludwika Szuby.
Po uroczystym powitaniu gości honorowych, uczestnicy wysłuchali wykładu prof. Andrzeja Wojciechowskiego pt. „Równość podmiotowa – granica czy zobowiązanie”.

Po zakończeniu części wprowadzającej w tematykę wystawy oraz specyfikę działalności PRTON, goście wspólnie z artystami mieli okazję obejrzeć prace eksponowane na wszystkich piętrach Biblioteki Uniwersyteckiej.
W dwugodzinnym spotkaniu wzięło udział ok. 100 osób: autorzy prezentowanych dzieł  - podopieczni Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych, rodziny i terapeuci artystów PRTON, organizatorzy oraz przedstawiciele instytucji partnerskich, urzędnicy
i reprezentanci władz, pracownicy i czytelnicy Biblioteki UMK, przedstawiciele lokalnych mediów, mieszkańcy Torunia i okolic zainteresowani sztuką.