MInisterial NEtwoRk for Valorising Activities in digitisation
minerva logo
ist logo

IST Project
n° 2001-35461

Strona główna | Wyszukiwanie | Mapa serwisu | Kontakt  

  Minerwa Plus  
  Kalendarz  
  Publikacje  
  Tłumaczenia
 
 
 
Ankieta
 
 
 
MINERVA Europe
 
 
ANKIETA NA TEMAT DYGITALIZACJI ZBIORÓW ARCHIWÓW, BIBLIOTEK I MUZEÓW
 
  

1. Czy zajmujecie się Państwo dygitalizacją zbiorów?

tak      nie

2. Jeżeli "nie" to czy planujecie Państwo dygitalizację zbiorów?

tak      nie

3. Jeżeli "tak" to w jakim horyzoncie czasowym?

4. Jaki jest planowany zakres dygitalizacji (proszę wymienić rodzaje zbiorów, ich ilość w jednostkach (szacunkowo) i podać jaki to procent zbiorów)

5. Czy dygitalizacja realizowana jest

z wykorzystaniem własnego personelu i sprzętu      b. przez specjalistyczną firmę?

6. Czy macie Państwo wydzieloną jednostkę zajmującą się dygitalizacją? Jeżeli tak to proszę podać jej nazwę i kierownika. Jeżeli nie to proszę podać w jakich działach realizowane są te zadania.

7. Proszę podać ile osób zajmuje się dygitalizacją z podziałem na etapy działań jak typowanie zbiorów do dygitalizacji, techniczne przygotowanie, skanowanie, kontrola, opracowanie, itp.

8. Czy dygitalizacja realizowana jest we współpracy z innymi instytucjami? Proszę wymienić instytucje i rodzaj współpracy.

9. Proszę podać rodzaj sprzętu wykorzystywanego w dygitalizacji

10. Proszę podać jakie oprogramowanie jest wykorzystywane w dygitalizacji?

11. Proszę podać techniki dygitalizacji (pośrednie z mikrofilmów, bezpośrednie)

12. Jaka część zbiorów została poddana dygitalizacji do tej pory? Proszę podać z podziałem na rodzaje zbiorów i informację o obrazie (kolor, biało-czarny)

13. Czy dygitalizację prowadzi się u Państwa w ramach specjalnych projektów?

tak      nie

14. Jakie projekty dygitalizacji

a) są zakończone

b) są w trakcie realizaji

c) są planowane

15. Jaki format opisu danych stosowany jest dla zdygitalizowanych dokumentów?

16. Czy metadane dostępne są:

a) W formie odrębnej bazy/baz danych

b) Włączone do katalogu ogólnego (proszę podać adres i przykład)

c) Dostępne w katalogach wspólnych (regionalnych, centralnych) - proszę podać adresy:

d) d. W innej formie

17. W jakich formatach przechowywane są zdygitalizowane zbiory

18. Na jakich nośnikach przechowywane są zdygitalizowane zbiory

19. W jaki sposób udostępniane są zbiory zdygitalizowane:

Internet (proszę podać adres )
Intranet
CD
Inne (proszę wymienić):

20. Czy posiadają Państwo ogólnie dostępne zbiory UTWORZONE w formie cyfrowej

tak      nie

21. Czy macie Państwo problem z dostępem do tych zbiorów z powodu starzenia się technologii, nośnika lub formatu zapisu danych?

tak      nie

22. Jakiego rodzaju potrzeby widzicie Państwo w realizacji działań w zakresie dygitalizacji zbiorów. Proszę określić je w przybliżeniu:

a) Finansowe

b) Personalne

c) Szkoleniowe

d) Związane ze współpracą

e) Inne

Dziękujemy za wypełnienie ankiety

Imię i nazwisko osoby wypełniającej ankietę

Instytucja

Stanowisko

Telefon

Adres e-mailowy    

  

Strona główna | Wyszukiwanie | Mapa serwisu | Kontakt  

Copyright Minerva PLUS Project     Ostatnia aktualizacja: 17.05.2005;     Strona opracowywana przez ICIMSS.