MInisterial NEtwoRk for Valorising Activities in digitisation
minerva logo
ist logo

IST Project
n° 2001-35461

Strona główna | Wyszukiwanie | Mapa serwisu | Kontakt  

  Minerwa Plus  
  Kalendarz  
  Publikacje  
  Tłumaczenia
 
 
 
Ankieta
 
 
 
MINERVA Europe
 
 
Współpraca instytucji kultury w cyberprzestrzeni
Seminarium projektu MINERVA
1 lutego 2005
Warszawa, Muzeum Archeologiczne, Długa 52
 
  

Seminarium przeznaczone dla najbardziej zaawansowanych w realizacji i planowaniu projektów dygitalizacji zbiorów przedstawicieli archiwów, bibliotek, muzeów.

Program seminarium:

9:00 - 11:00

rejestracja, zwiedzanie Muzeum, kawa

11:00 - 13:00

Wojciech Brzeziński, Dyrektor Muzeum, Powitanie gości

Maria Śliwińska, Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją, Toruń; Pełnomocnik Ministra Kultury ds. projektu MINERVA: Próby współpracy między archiwami, bibliotekami i muzeami. Kolejny krok.

Antonella Fresa, reprezentant koordynatora projektu Włoskie Ministerstwo Kultury: The MINERVA framework: Good Practices in Digitisation. Cultural websites quality and principles

Ewa Potrzebnicka, Biblioteka Narodowa, Warszawa: Dygitalizacja zbiorów w Bibliotece Narodowej

Ewa Rosowska, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa: Dygitalizacja zasobu archiwów państwowych. Stan obecny, potrzeby, perspektywy

Agnieszka Jaskanis, Państwowe Muzeum Archeologiczne, Dorota Folga-Januszewska, Muzeum Narodowe w Warszawie: Dygitalizacja zbiorów muzeów: standardy i zasady oraz możliwości ich wykorzystania w Polsce.

Elżbieta Górska, Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy, koordynator projektu CALIMERA: doświadczenia współpracy między bibliotekami, archiwami, muzea

Mirosław Górny, Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych, UAM, Poznań: Koordynacja procesów dygitalizacyjnych w bibliotekach regionu. Na przykładzie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej.

Krzysztof Marszałek, Ministerstwo Kultury, Warszawa: Finansowanie działalności instytucji kultury w ujęciu horyzontalnym

13:00 - 14:00

obiad

14:00 - 17:00

prezentacja problemów występujących przy realizacji praktycznej projektów dygitalizacji (uczestnicy spotkania - po 10 min. Wg zgłoszeń):

  Kazimierz Schmidt, NDAP, Warszawa: Przewidywane konsekwencje masowej dygitalizacji zasobu archiwów państwowych

  Henryk Hollender, Uniwersytet Warszawski, ICM i Politechnika Warszawska: Biblioteka Wirtualna Nauki (ICMMK UW) i Kolekcja Elektroniczna Wydawnictw Wlasnych Politechniki Warszawskiej.

  Ewa Lankosz, Biblioteka AGH Kraków

  Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, Biblioteka Narodowa Warszawa

  Joanna Burska, Wojewódzka Biblioteka Publiczna Olsztyn: Projekty europejskie łączące biblioteki, archiwa i muzea

  Piotr Ryszewski, Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją, Toruń: Wielojęzyczne strony internetowe instytucji kultury

  Borys Czerniejewski, Infovide S.A.: Projekt M-CAST wspierający system wyszukiwania informacji Polskiej Biblioteki Internetowej

dyskusja ogólna nt. problemów

podsumowanie dyskusji - wnioski dla instytucji grantodawczych: Komisja wnioskowa:

  

Strona główna | Wyszukiwanie | Mapa serwisu | Kontakt  

Copyright Minerva PLUS Project     Ostatnia aktualizacja: 18.05.2005;     Strona opracowywana przez ICIMSS.