MInisterial NEtwoRk for Valorising Activities in digitisation
minerva logo
ist logo

IST Project
n° 2001-35461

Strona główna | Wyszukiwanie | Mapa serwisu | Kontakt  

  Minerwa Plus  
  Kalendarz  
  Publikacje  
  Tłumaczenia
 
 
 
Ankieta
 
 
 
MINERVA Europe
 
 
ZASADY TWORZENIA WYSOKIEJ JAKOśCI WITRYN INTERNETOWYCH DLA INSTYTUCJI KULTURY
 
  

Docenianie różnorodności kulturowej Europy przez zapewnienie wszystkim dostępu do cyfrowej reprezentacji dziedzictwa kulturowego.

Wysokiej jakości witryna internetowa zapewnia wszystkim dostęp do cyfrowej reprezentacji dziedzictwa kulturowego.

Witryna internetowa wysokiej jakości musi być:

 • Transparentna; wyraźnie określać cel i tożsamość witryny, a także instytucji odpowiadającej za jej utrzymanie
 • Efektywna: oferująca użytkownikom materiały wyselekcjowane, zdygitalizowane, autoryzowane, dobrze prezentowane
 • Utrzymywana i uaktualniana na odpowiednim poziomie, określonym zasadami prowadzenia serwisu wysokiej jakości.
 • Dostępna dla użytkowników, niezależnie od wykorzystywanych przez nich technologii, ich ograniczeń, włączając w to nawigację, zawartość i elementy interaktywne.
 • Zorientowana na użytkownika; biorąca pod uwagę ich potrzeby, zapewniająca odpowiednie materiały i łatwość korzystania z niej, potwierdzone oceną użytkowników.
 • Zapewniająca komunikację z użytkownikami, zarówno przez możliwość przesyłania uwag i pytań, jak też uzyskiwanie odpowiedzi. Tam, gdzie to wskazane należy zachęcać do zadawania pytań, dzielenia się informacjami i prowadzenia dyskusji z użytkownikami i między użytkownikami.
 • Wielojęzyczna; zapewniająca dostęp na co najmniej minimalnym poziomie informacji w większej ilości języków.
 • Współdziałająca z innymi witrynami w ramach sieci kultury dla umożliwienia użytkownikom łatwej lokalizacji potrzebnych im treści i usług.
 • Przestrzegająca aspektów prawnych takich jak prawa autorskie i prawa do prywatności i jasno określająca zasady i warunki, na których zarówno witryna jak i jej zawartość może być dostępna.
 • Archiwizująca treści; powinna zaadoptować strategie i standardy dla zapewnienia możliwości zachowywania treści i strony przez długi czas.

Transparentny - efektywny - utrzymywany - dostępny - zorientowany na użytkownika - komunikatywny - wielojęzyczny - współpracujący - zarządzany - zachowywany
Š 2003-2004 Projekt Minerva

Niekomercyjna licencja..
Zasady jakości projektu MINERVA można kopiować, rozprowadzać i prezentować pod warunkiem, że:

 • MINERVA będzie podana jako źródło,
 • Wykorzystanie będzie niekomercyjne

 •   

  Strona główna | Wyszukiwanie | Mapa serwisu | Kontakt  

  Copyright Minerva PLUS Project     Ostatnia aktualizacja: 07.09.2005;     Strona opracowywana przez ICIMSS.