Celem projektu ATHENA była współpraca z Europejską Biblioteką Cyfrową Europeaną
i włączenie do niej nowych zasobów.

Zadania te realizowane były przez:

W wyniku projektu ATHENA przygotowane zostały zalecenia i wytyczne dotyczące kwestii takich jak wielojęzyczność, metadane, tezaurusy, struktury danych i kwestii praw autorskich, możliwych do zastosowania przez muzea przy dygitalizacji i ułatwiających włączenie ich zasobów cyfrowych do portalu Europeana.
Projekt ATHENA zakładał współpracę z innymi projektami m.in. Europeana Local i Michael.

Oficjalna strona projektu: http://www.athenaeurope.org/

 

Realizacja projektu wsparta została środkami Gminy Miasta Torunia.