Crafted (2021 - 2023)

Projekt ma na celu wzbogacenie Europeany o materiały dotyczące rzemiosła, w tym także aktualnie funkcjonujących zakładów rzemieślniczych. Planowane jest dodanie do Europeany ponad 180 tysięcy nowych rekordów i wzbogacenie opisów 26 tys. rekordów dotyczących rzemiosła, które istnieją już w Europeanie. W celu promocji przygotowane zostaną też trzy wystawy oraz opublikowanych będzie 10 artykułów.

W projekcie bierze udział czternaście instytucji:

Koordynator:

Partnerzy:

Zadaniem naszego Stowarzyszenia jest dygitalizacja 3 tys. obiektów i przygotowanie filmu nt. produkcji witraży. Wśród dygitalizowanych zbiorów znajdują się obiekty zabytkowe i współczesne: witraże, porcelana i szkło artystyczne oraz lalki i stroje ludowe. Ponadto, jak wszyscy partnerzy, włączamy się w promocję projektu.