Projekt adresowany był do dzieci z klas gimnazjalnych oraz ich nauczycieli. Celem projektu było zwrócenie uwagi na konieczność uatrakcyjnienia nauczania i zachęcenie środowiska szkolnego do aktywnego korzystania z nowoczesnych technologii komputerowych i multimedialnych w pracy z młodzieżą. Efektem projektu było stworzenie edukacyjnej gry komputerowej, przedstawiającej Europę XX wieku.

Głównym celem projektu eMapps.com było wprowadzenie do nauczania formy kształcenia przez zabawę.

Do celów szczegółowych należało: