W realizację projektu EURIDICE, finansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu eTEN, włączonych było dziesięciu partnerów z siedmiu krajów:

  • Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa – koordynator,
  • Fratelli Alinari S.p.A., Florencja,
  • Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacja, Toruń,
  • Książnica Kopernikańska, Toruń,
  • Uniwersytet Jagielloński, Kraków,
  • Katholieke Universiteit Leuven,
  • Universitat de Barcelona Virtual,
  • The Swedish School of Library and Information Science – SSLIS,
  • University of Vienna,
  • Information Society Open To ImpairmentS e-ISOTIS.

 

Projekt trwający 18 miesięcy rozpoczął się 1 sierpnia 2005. Celem projektu było przygotowanie elektronicznych kopii tekstów i obrazów z możliwością wykorzystania ich w szkolnictwie wyższym do nauczania na odległość, jak i w profesjonalnych wydawnictwach, a także przez internautów. W ramach projektu przygotowane zostały także kursy do nauczania na odległość, w których wykorzystane zostały przygotowane materiały. Zadaniem projektu było także sprawdzenie możliwości funkcjonowania serwisu EURIDICE w całej Europie.

 

Podstawą serwisu była możliwość szerokiego dostępu do unikatowych, niepowtarzalnych i w większości niepublikowanych źródeł, pochodzących od różnych dostawców, jakimi są archiwa, biblioteki i zasoby fotograficzne. Zasoby te są dostępne za pośrednictwem stron www z wielojęzycznym interfejsem, opartym na technologii klient/serwer. System zawierał dynamiczne rozwiązanie oznaczania dokumentów przy pomocy znaków własnościowych z możliwością korzystania z wielu kategorii rozdzielczości, zoomowaniem obrazów. Technologie te reprezentowały najnowsze rozwiązania, pozwalające na zachowanie zabezpieczeń praw autorskich dostępnych materiałów, wysokiej jakości obrazu przy najlepszym dostępie do nich. (Obraz dostępny w skompresowanym pliku Jpeg 2000 z pełnym znakowaniem własnościowym i pełną gamą kolorów, z metadanymi według obszarów zainteresowań).