iClass był jednym z największych projektów finansowanych przez Dyrektoriat Generalny ds. Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Europejskiej. Jego celem było stworzenie zaawansowanego modelu pedagogicznego i platformy wykorzystujących potencjał technologii informacyjno-telekomunikacyjnych we wspieraniu spersonalizowanego, elastycznego podejścia uwzględniającego przede wszystkim potrzeby osób uczących się.

ICIMSS został włączony do projektu iClass w celu przetestowania przygotowanych przez partnerów projektu założeń. Dla realizacji tych zadań, we współpracy z European Schoolnet, przygotowane zostały warsztaty mające na celu ocenę modelu i systemu pedagogicznego zastosowanego w projekcie. Do udziału w warsztatach zaproszeni zostali nauczyciele z regionu, m.in. ze szkół:

W konsorcjum projektu, któremu przewodniczyła firma Siemens, znalazło się 22 partnerów z 11 różnych krajów.