Szanowni Państwo!Zapraszamy do udziału w konferencji na temat innowacji w edukacji, która odbędzie się 15 stycznia 2024 r. w Toruniu.

W konferencji, której program zamieszczamy obok, zadeklarowało udział dwoje posłów, profesor UMK, Nauczyciel Roku 2021, prezydent miasta Wodzisławia Śląskiego oraz kilka innych, aktywnych na tym polu osób. Złożyliśmy też prośbę o objęcie konferencji patronatem Prezesa Rady Ministrów RP. Mamy nadzieję, że Referenci zapewniający wysoki standard tego wydarzenia sprawią, że rezultaty konferencji co najmniej częściowo zostaną wykorzystane w naprawianiu sytuacji w edukacji.

Idea konferencji powstała przy okazji realizacji europejskiego projektu SUNRAISE, w którym jako stowarzyszenie Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją wraz z Zespołem Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych przygotowaliśmy moduły do wsparcia edukacji STEM.

W programie konferencji przewidziana jest zarówno dyskusja panelowa jak też zgłaszanie uwag i pytań od uczestników konferencji. Teksty wystąpień i wnioski z dyskusji znajdą się w publikacji materiałów pokonferencyjnych.

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest wniesienie opłaty konferencyjnej w kwocie 100 zł. Dla zgłoszeń które wpłyną do 22 grudnia zastosowany będzie 20% rabat.

W ramach opłaty konferencyjnej zapewniamy certyfikat uczestnictwa oraz catering (przerwy kawowe i lunch) a także materiały pokonferencyjne,. Uczestnicy konferencji otrzymają też dostęp do przygotowanych w ramach europejskiego projektu SUNRAISE modułów wspierających nauczanie przedmiotów ścisłych.

Zgłoszenie uczestnictwa proszę przesyłać na adres icimss@icimss.edu.pl
lub za pomocą formularza online