Multilingual Inventory

 

Celem projekt Michael było zapewnienie mieszkańcom Europy, a także wszystkim zainteresowanym, dostępu do wartościowych materiałów dotyczących historii i kultury Europy. Szczególnie dużo uwagi poświęcono takim zakresom tematycznym jak: historia myśli i nauki europejskiej, rozwój demokracji w Europie; polityki, prawa i historii idei. Ponadto w projekcie prezentowane było dziedzictwo kulturowe i językowe. Przedstawiane były terytoria krajów tworzących Unię Europejską, zmieniające się w ciągu dziejów granice, podkreślany był dorobek społeczeństw i wybitnych jednostek z Europy.

Materiały te prezentowane są za pośrednictwem wspólnego portalu, kierującego do rozproszonych materiałów, za pośrednictwem wspólnego interfejsu oraz wspólnego języka informacyjno-wyszukiwawczego. Portal zapewnia możliwości wielojęzycznego dostępu, podkreślającego wielokulturowość Europy. Wyszukiwanie materiałów zostało jak najbardziej uproszczone, aby korzystać z nich mogli bez problemu wszyscy zainteresowani, zarówno o przygotowaniu naukowym jak i rozwijający tylko swoje zainteresowania. W realizację projektu włączyły się Włochy, Francja, Wielka Brytania, które zapoczątkowały projekt oraz Czechy, Finlandia, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia i Węgry. Zapewniona jest możliwość rozszerzania projektu na kolejne kraje. Z uwagi na duże polityczne zaangażowanie uczestniczących państw członkowskich, serwis online dążył do roli europejskiego standardu wymiany informacji w zakresie zdygitalizowanych treści kulturalnych i naukowych.

Wniosek o przystąpieniu Polski do realizacji projektu MICHAEL podpisał Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w porozumieniu z Ministrem Kultury. Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją było odpowiedzialne za realizację polskiej części projektu, czyli współpracę z koordynatorem i partnerami projektu oraz zorganizowanie współpracy polskich instytucji kultury.

Projekt składał się z pięciu głównych działań:

  1. Wdrożenie wspólnej platformy oprogramowania opartego na otwartym kodzie źródłowym (open source) oraz ustalenie struktury informacji.
  2. Ustalenie stanu dygitalizacji i gromadzenie informacji o istniejących cyfrowych zasobach kultury i nauki oraz wprowadzanie danych do systemu.
  3. Określenie lokalnej i transeuropejskiej komunikacji oraz promocja serwisu
    w kluczowych grupach docelowych: szkolnictwo i badania naukowe, turystyka kulturalna, instytucje kultury.
  4. Organizacja technicznej infrastruktury do zarządzania systemem i wielojęzyczną terminologią, aktualizacji treści, utrzymywania oprogramowania, włącznie ze szkoleniem personelu.
  5. Projektowanie i wdrażanie infrastruktury systemu dostarczania informacji, włącznie ze strukturą zarządzania międzynarodowym serwisem.

Celami projektu było:

Cele wdrażano przez:

 

Strona projektu Michael: http://www.michael-culture.org