Partage Plus był projektem europejskim trwającym 24 miesiące i rozłożonym na lata 2012-2014. Jego celem było zdygitalizowanie ponad 75 tys. obiektów (w tym 2 tys. modeli 3D) przedstawiających udokumentowane dzieła sztuki, rzemiosła i architektury z okresu secesji i upublicznienie ich na stronach Europeany, największego portalu propagującego europejskie dziedzictwo kulturowe. W związku z tym projekt miał stworzyć dostęp do informacji (poprzez swoją stronę internetową) i zasobów cyfrowych (poprzez stronę Europeany) na temat europejskiego dziedzictwa kulturowego dotyczącego sztuki secesyjnej. Partage Plus miał też za zadanie dostarczyć infrastrukturę potrzebną do zdygitalizowania zasobów
z różnych domen i krajów i upublicznienia ich użytkownikom Europeany. Projekt korzystał również z już istniejących zasobów secesyjnych Europeany i zachęcał do tego innych dysponentów secesyjnych kolekcji.

Ilość rekordów dodana do Europeany dzięki projektowi Partage Plus stanowi znaczący rozwój zasobów secesyjnych dostępnych dotychczas w Internecie. Dzięki projektowi arcydzieła sztuki secesyjnej i przykłady imponujących kolekcji z zasobów współpracujących instytucji stały się dostępne on-line. Co więcej, różnorodność obiektów udostępnionych poprzez Europeanę i zróżnicowany charakter secesji z poszczególnych krajów europejskich jest dowodem na olbrzymią uniwersalność i złożoność stylu. Z tego względu rezultaty projektu Partage Plus mogą liczyć na ogromne zainteresowanie zarówno ze strony specjalistów, jak i szerokiego grona osób, które pragną dowiedzieć się więcej na temat dzieł tego fascynującego stylu.

Projekt koordynowany był przez Collections Trust (WB). Razem z koordynatorem brały w nim udział 23 instytucje z 17 krajów europejskich. Wszystkie uzupełniły zasób secesyjny Europeany o ich zasoby regionalne. Pełna lista uczestników projektu obejmuje następujące podmioty: Collection Trust (WB), Aveiro City Museum (Muzeum Miasta Aveiro, Portugalia), Design museum Gent (Muzeum Wzornictwa, Belgia), Drents Museum (Holandia), Fundacja Muzeum Wojciecha Weissa (Polska), Röhsska Museum (Szwecja), Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (Centralny Instytut Katalogu Włoskich Bibliotek i Informacji bibliograficznych, Włochy), Iparművészeti Múzeum (Muzeum Sztuki Stosowanej, Węgry), Institut royal du Patrimoine artistique (Belgia), Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (Królewskie Muzea Historii
i Sztuki, Belgia), MAK (Austriackie Muzeum Sztuki Stosowanej, Austria), Bildarchiv Foto Marburg (Niemcy), Museu Nacional d’Art de Catalunya (Narodowe Muzeum Sztuki Katalońskiej, Hiszpania), Muzej za umjetnost i obrt (Muzeum Sztuki i Rzemiosła Artystycznego, Chorwacja), Muzeum Narodowe w Warszawie (Polska), National Board of Antiquities (Finlandia), National Technical University of Athens (Narodowy Uniwersytet Techniczny w Atenach, Grecja), Rörstrand Museum (Szwecja), World Art Collections Exhibitions (WB), Steinbichler Optotechnik (Niemcy), Jugendstilsenteret (Norwegia), Urban Planning Institute of the Republic of Slovenia (Instytut Planowania Urbanistycznego Republiki Słowenii), and Uměleckoprůmyslové museum (Muzeum Rzemiosła Artystycznego, Czechy).

Oficjalna strona projektu: http://www.partage-plus.eu/