Innowacje w edukacji
(Realizacje, plany, propozycje)
15 stycznia 2024,
Toruń, Hotel Mercure, ul. Kraszewskiego 1/3


9:00 – Rejestracja, kawa, prezentacje modułów SUNARAISE, wspierających nauczanie STEM

9:45 – Otwarcie konferencji

10:00 – Przyszłość edukacji. Wyniki prac Parlamentarnego Zespołu ds Edukacji, Kinga Gajewska, Poseł na Sejm RP, Przewodnicząca Zespołu w VIII kadencji Sejmu.

10:30 – O przyszłości innowacji w edukacji, Prof. Beata Przyborowska, Prorektor ds Studenckich, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

11:00 - Strategia rozwoju oświaty miasta Wodzisławia Śląskiego. Mieczysław Kieca, Prezydent Wodzisławia Śląskiego

11:30 - przerwa kawowa

12:00 – Kreatywność i relacyjność w edukacji, Dariusz Martynowicz, Nauczyciel Roku 2021, Progresownia

12:20 – Zdobywanie kompetencji kluczowych w trakcie realizacji projektów (wystawy wirtualne, projekty ERASMUS), Marzena Martynowicz, ZSDGiL Jarosław

12:40 – Przygotowanie uczniów do samodzielności i odpowiedzialności. Marcin Józefaciuk, Poseł na Sejm RP

13:00 - Wsparcie edukacji przez instytucje zewnętrzne: III sektor, inicjatywy prywatne Elżbieta Olszewska, Żywe Muzeum Piernika i Dom Legend

13:20 - Wsparcie edukacji STEM w projekcie SUNRAISE, Renata Tomaka-Pasternak, Agnieszka Jamróz, ZSDGiL Jarosław

13:40 – Blaski i cienie edukacji - opinia absolwentki, Zuzanna Campalastri, Cambridge

14:00 – Lunch

15:00 – Dyskusja panelowa – moderacja Maria Śliwińska, paneliści: Kinga Gajewska, Mieczysław Kieca, Dariusz Martynowicz, Marcin Józefaciuk, Elżbieta Olszewska, Renata Tomaka-Pasternak, Zuzanna Campalastri, Anna Kola

16:30 – przerwa kawowa

17:00 – pytania, sugestie uczestników z sali

Równolegle, od godz. 9:00 – 18:00 – prezentowane będą moduły wspierające nauczanie przedmiotów STEM, przygotowane w ramach projektu SUNRAISE: