SUNRAISE (2022-2024)

SUNRAISE- Stem Unlimited Riase thanks to Arts at School in Europe to projekt Erasmus+ KA2 realizowany od lutego 2022 r. do lutego 2024 r. Projekt koordynowany jest przez Nazareno Societa’ Cooperativa Sociale, Carpi, Włochy a realizowany jest przez siedmiu partnerów, wśród których poza koordynatorem znajdują się:


Celem projektu SUNRAISE jest opracowanie zestawu pomocy edukacyjnych wspierających nauczanie przedmiotów STEM w szkołach średnich. W projekcie starano się przybliżyć i wyjaśnić niektóre zagadnienia z przedmiotów z grupy STEM za pośrednictwem technik artystycznych.

W XXI wieku, wieku wciąż rozwijających się nowych technologii młodzi ludzie powinni łączyć wiedzę z kompetencjami interdyscyplinarnymi aby rozwiązywać problemy, aktywnie i odpowiedzialnie funkcjonować w społeczeństwie. Niezbędne jest tu krytyczne myślenie i kreatywność. Dlatego priorytety SUNRAISE obejmują promowanie zainteresowania przedmiotami STEM, przyjęcie podejścia STEAM oraz wspieranie nauczycieli i liderów szkół w doskonaleniu metod nauczania.

Co więcej, w projekcie zwraca się także uwagę na sytuację uczniów ze specjalnymi potrzebami, którym metody i techniki artystyczne pozwolą na łatwiejsze pokonanie trudności w przyswojeniu treści przedmiotów STEM.

Działania projektu rozpoczęto od przeprowadzenia badań na temat stanu edukacji w krajach partnerów projektu, zakończone Raportami krajowymi i Raportem zbiorczym.

W następnym etapie partnerzy projektu przygotowali moduły wspierające edukację w zakresie poszczególnych przedmiotów:


Końcowy produkt to e-book, który przedstawia całość zadań i osiągnięć projektu SUNRAISE.