Projekt był realizowany w ramach programu Komisji Europejskiej LEONARDO DA VINCI, którego przedmiotem są działania pilotażowe dotyczące oceny kwalifikacji zawodowych w zakresie administracji, zarządzania i promocji w sektorze sztuk scenicznych i widowiskowych oraz przygotowanie nowego, spójnego modelu zawodowego w krajach Unii Europejskiej.

Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją ICIMSS było polskim koordynatorem projektu, którego celem było stworzenie i wdrożenie modelu szkolenia zawodowego młodych osób, chcących związać swe kariery zawodowe z administracją, zarządzaniem i promocją w instytucjach kultury zajmujących się sztukami scenicznymi. W centrum zainteresowania znalazły się profesjonalne teatry, zespoły muzyczne i taneczne, w których przeprowadzone zostały badania mające na celu uzyskanie odpowiedzi na pytanie w jakim zakresie prezentowane są te zawody i jakiego rodzaju kwalifikacje posiadają pracujące tam osoby. Stworzony model szkoleniowy miał ułatwić w przyszłości młodym ludziom odnalezienie się pomiędzy wymaganiami pracodawcy a ofertą pracy.

ICIMSS współpracowało w projekcie z partnerami z teatrów i instytucji szkoleniowych z Włoch, Francji, Niemiec, Anglii, Holandii i Rumunii. Zadania projektu realizowane były do 2006 r.