Sobota, 13 Kwiecień 2024

Bibliografia

 1. BARTZ Danuta, ŻELSKA Maria: Ewolucja przestrzenno-funkcjonalna Bydgoskiego
          Przedmieścia do 1975 r. Rocznik Toruński 1977 [T.] 12 s.37-55, mapy. Bibliogr.
          Sł. klucze: urbanistyka
 2. BŁAŻEJEWSKA Anna: Dom drewniany przy ul Rybaki 39 w Toruniu: dokumentacja naukowo-historyczna. - Toruń, 1986
          Maszynopis. - PKZ 741
          Sł. klucze: Rybaki, domy mieszkalne, domy drewniane
 3. BŁAŻEJEWSKA Anna: Dwa domy drewniane przy ul Stromej 6 i 8. - Toruń, 1986
          Maszynopis. - PKZ 742
          Sł. klucze: Rybaki, domy mieszkalne, domy drewniane
 4. BŁAŻEJEWSKA Anna: Rybacka osada w Toruniu. Spotkania z Zabytkami 1986 R.12 nr 3 s.28-30, il. ul. Rybaki
          Sł. klucze: Rybaki, domy mieszkalne
 5. Der BOTANISCHE Garten. Thorner Wochenblatt 1850 nr 51, 53, 57
          Sł. klucze: tereny zielone, ogród botaniczny (obecnie zoobotan.)
 6. BRANACH Zbigniew: Obrona parku angielskiego. Przegląd Tygodniowy 1983 nr 37 s. 8, il.
          Sł. klucze: tereny zielone
 7. CIECHOWSKI Grzegorz: [Bez tytułu] // W: Miasto pod niebem z ciemnego szkła: Toruń w poezji polskiej XX wieku: antologia. - Toruń, 2001. - S. 121
          Wiersz - Pierwsy dr. Poezja 1973 nr 3
          Sł. klucze: poezja
 8. CHURSKI Andrzej, WARTA Ryszard: Nowy stary dom. Nowości 1997 R.30 nr 303: 31 XII
          Dom przy ul Mickiewicza 81
           Sł. klucze: architektura, kamienice
 9. CSALLNER Heinz: Bismarckdenkmäler in Westpreussen: Zeugen deutscher Geschichte. Westpreussen Jahrbuch 1997 Bd.47 s.75-81, il.
          Toruń s. 79-80
          Sł. klucze: pomniki
 10. CZOŁGOWSKI Dariusz: Piłsudski na Placu Rapackiego: rozstrzygnięcie konkursu na pomnik Piłsudskiego. Gazeta Wyborcza [dod.] Gazeta w Toruniu 1998 nr 253: 28 X
          Sł. klucze: pomniki
 11. [CZOŁGOWSKI Dariusz], [ŁOPATYŃSKI Sławomir]: Marszałek wraca na piedestał: pomnik Józefa Piłsudskiego stanie na pl. Rapackiego / DAC [krypt.], SŁ [krypt.]. Gazeta Wyborcza [dod.] Gazeta w Toruniu 1998 nr 34: 10 II
          Sł. klucze: pomniki
 12. DEMICKI Piotr: Czy Toruń potrzebuje Ogrodu Zoobotanicznego. Głos Uczelni 1993 R.2 nr 5 s.8
          Sł. klucze: tereny zielone, ogród botaniczny (obecnie zoobotan.)
 13. DOMASŁOWSKI Jerzy: Dawne seminarium a teraz są tu Sztuki Piękne . Nowości 1997 R.30 nr 275: 26 XI
          Sł. klucze: kamienice, ikonografia
 14. DOMASŁOWSKI Jerzy: Koszary saperów. Nowości 1998 R.31 nr 163: 14 VII
          Sł. klucze: wojsko, ikonografia, koszary
 15. DOMASŁOWSKI Jerzy: Od Leśnej do Słowackiego. Nowości 1999 R.32 nr 181: 5 III
          Sł. klucze: ulice, ikonografia
 16. DOMASŁOWSKI Jerzy: Ogródek na Bydgoskim. Nowości 2000 R.33 nr 61: 13 III
          Sł. klucze: tereny zielone, ulice, ikonografia
 17. DOMASŁOWSKI Jerzy: Poeta, idylla i polityka. Nowości 1997 R.30 nr 211: 10 IX Ławka Schillera
          Sł. klucze: pomniki, ikonografia
 18. DOMASŁOWSKI Jerzy: Toruń na starych widokówkach. - Toruń: Wydaw. VIA, 2003.
           Bydg. dot.:
           fot. 39 : początek ulicy Mickiewicza - ok. 1909 r.;
           fot.51: kamienice przy ul Bydgoskiej i Klonowica ok. 1909 r.);
           fot. 52: obecna ul. Mickiewicza (Melliena) - ok. 1914 r.;
           fot. 53 [kolor.]: ParkCegielnia - Park Miejski, staw - przed r. 1914;
           fot. 54 [kolor.]: park - Pomnik Bismarcka, przed 1914;
           fot. 55 [kolor.]: Park - ławka Schillera, przed 1914 r.;
           fot. 56 [kolor.]: Park Cegielnia - restauracja Gustava Behrenda - ok. 1907;
           fot. 57 [kolor.]: Koszary ułanów - ok. 1914 r.;
           fot. 62: Pomnik st. Moniuszki - ok. 1923 r.
           Sł. klucze: park, tereny zielone, pomniki, ukice, ikonografia
 19. DOMASŁOWSKI Jerzy: Ulica Klonowica. Ilustrowany Kurier Polski 2002 R.57 nr 168: 30 VIII / 1 IX
          Sł. klucze: ulice
 20. DUBICKA Halina: Ptaki parku miejskiego w Toruniu. Ochrona Przyrody 1957 R. 24 s. 382-395, il. Sum.
          Sł. klucze: park, tereny zielone, ptaki
 21. GĄSIOROWSKA Maria: GĄSIOROWSKI Eugeniusz: Toruń: krajobraz i architektura. - Warszawa: Arkady, 1974
          Z treści: s. 17-18: Przedmieścia. - Fotografie: nr 124: Park miejski na Bydgoskim Przedmieściu; nr 127: Krajobraz nadwiślański na Bydgoskim Przedmieściu
          Sł. klucze: park, tereny zielone
 22. GIMIŃSKA Ksenia: Park Miejski na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu. - Toruń: Wydaw. Reg. Ośr. Stud. I Ochr. Środow. Kult., 1997. - 24 s.: il. [w tym kolor.]
          Sł. Klucze: tereny zielone, Park Miejski
 23. GRACZYK Ryszard: Kwiczoł (Turdus pilaris L.) w Parku Miejskim w Toruniu. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 1955 R.10 z.6 s.46-49, il.
          Sł. Klucze: tereny zielone, Park Miejski, przyroda
 24. GRZĘSKA - JANIAK Maria: Zabudowa Bydgoskiego Przedmieścia: studium urbanistyczno-konserwatorskie. - Toruń, 1979. - 15 s., 337 il.
          Maszynopis. - PKZ Toruń
          Sł. Klucze: architektura, urbanistyka
 25. HISTORIA Torunia / pod red. Mariana Biskupa. T. 3. Cz.1: W czasach zaboru pruskiego (1793-1920) / oprac. Elżbieta Alabrudzińska [ i in.]. - Toruń: TNT, 2003 Bydgoskie Przedmieście głównie:
          SALM Jan: Przemiany przestrzenne pruskiego Torunia s.84-91;
          MANSFELD Bogusław: Architektura w Toruniu (1815-1914) s.420-430; passim
          Fot. 7: Plan ogrodów cegielni na terenie Bydgoskiego Przedmieścia - 1827 r.
          Fot. 9: Fragment planu Torunia i okolic - 1903 r.
          Fot. 10: Bydgoskie Przedmieście - fragment planu Torunia - 1911 r.
          Fot. 11: Bydgoskie Przedmieście, dzisiejsza ul. Fredry
          Fot. 12: Bydgoskie Przedmieście - Park Cegielnia - przed 1900 r.
          Fot. 21: Brama Bydgoska, 1824 r.
          Fot.22: Miasto Toruń i okolice - 1874 r.
          Fot. 36 : Kolumna Bismarcka - po 1900
          Fot. 71: Przedmieście Bydgoskie, Grzybek - 1907 r.
          Sł. klucze: tereny zielone, Park Miejski, pomniki, kamienice, ikonografia, plany miasta
 26. JAROSZ Stefania, CHROSTOWSKA Jolanta: Toruń: park na Bydgoskim Przedmieściu. - Toruń, 1991. - 50 s.: fot.
          Maszynopis. - PSOZ
          Sł. klucze: tereny zielone, Park Miejski
 27. JCH [krypt.]: Witkacy na Bydgoskiej: Zofijówka dziś. Gazeta Pomorska 1999 R. 52 nr 184: 9 VIII
          Sł. klucze: architektura
 28. JENTKIEWICZ R.: Rozwój przestrzenny i funkcjonalny Bydgoskiego Przedmieścia. - Toruń, 1967.
          Maszynopis. - Arch. UMK 13113
 29. KALINOWSKI Krzysztof: Włoskie echo w polskiej rzeźbie: pomnik Stanisława Moniuszki na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu. Nowości 2004 R.37 nr 155: 5 VII
          Sł. klucze: pomniki
 30. KALOTA-SZYMAŃSKA Maria: Spacer po Bydgoskim Przedmieściu// W: Miasto pod niebem z ciemnego szkła: Toruń w poezji polskiej XX wieku: antologia. - Toruń, 2001. - S. 142
          Wiersz. - Pierwszy dr. Album toruński. - xxx 1994
          Sł. klucze: poezja
 31. KLIMEK Stanisław: Toruń: architektura i historia / tekst Bohdan Rymaszewski. - Toruń: VIA, 1994.
          Fot. 65 [kolor.]: dom prz ul. Bydgoskiej 34/36
          Sł. klucze: architektura szachulcowa, budynki,
 32. KOŃCZEWSKI Grzegorz: Chińska kładka. Nowości 1998 R.31 nr 276: 25 XI Park miejski
          Sł. klucze: tereny zielone, park miejski
 33. KORCZAKOWA Jadwiga: Wiosna w Toruniu // W: Miasto pod niebem z ciemnego szkła: Toruń w poezji polskiej XX wieku: antologia. - Toruń, 2001. - S. 52-53
          Wiersz. Pierwszy dr.: Teka Pomorska 1937 nr 1
          Sł. klucze: poezja, park, tereny zielone
 34. KORCZAKOWA Jadwiga: Wiosna w Toruniu // W: Wiersze o Toruniu / wybór, wst. I oprac. Wiesław Krzysztoszek. - S.151-152
          Sł. klucze: poezja
 35. [KROLLMAN Paul]: Die Ziegelei. Ordenskreuz 1935/36 Jg. 12 Nr. 11 s.4-5, il.
          Sł. klucze: tereny zielone, Cegielnia - Park Miejski
 36. KRÓLIKOWSKA Krystyna Maria: Na Bydgoskiej kwitną kasztany // W: Toruń w opisach literackich: głosy wieków. - Toruń: To-Mi-To, 1973. - S. 76-77. - (Biblioteczka Rocznika Toruńskiego; nr 1)
          Sł. klucze: poezja
 37. KRÓLIKOWSKA Krystyna Maria: Na Bydgoskiej kwitną kasztany // W: Wiersze o Toruniu / wybór, wst. I oprac. Wiesław Krzysztoszek. - S.153-154
          Sł. klucze: poezja
 38. KRUCZKIEWICZ Mirosława: Tam gdzie rosną miłorzęby. Nowości 1997 R.30 nr 256: 3 XI
          Sł. klucze: tereny zielone, park miejski
 39. KRUSZEWSKI Tomasz: Toruński grzybek. Spotkania z zabytkami 1997 nr 12 s.29, il.
          Sł. klucze: tereny zielone, Park Miejski, architektura ogrodowa
 40. KUCHARZEWSKA Joanna: Architektura i urbanistyka przełomu XIX i XX wieku w Toruniu (wybrane zagadnienia) 1871-1920. Cz.1-2. - Toruń, 2003. - 341; 300 s. maszyn.
          Praca dokt., promotor prof. dr hab. Jerzy Malinowski. - UMK. - BU Tor. Rękopisy Dr 2041 / I-II
          Sł. klucze: architektura
 41. KUCHARZEWSKA Joanna: Architektura i urbanistyka Torunia 1871-1920. - Warszawa: Neriton, 2004. - 472 s.: [32] s. il. - ( Z Prac Zakładu Historii Sztuki Nowoczesnej Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu). Bibliogr. s. 435-442. Zsfg.
          Rec.: KARWOWSKA Lucyna, Rocznik Toruński 2004 [R.] 31 s.265-273
          Sł. klucze: architektura
 42. KUCHARZEWSKA Joanna: Architektura szkieletowa na Przedmieściu Bydgoskim w Toruniu z przełomu XIX i XX wiek: (konserwatorstwo). - Toruń, 1998. - 104 s.: il. s. maszyn.
          Praca magisterska na Wydz. Sztuk Pięknych UMK., promotor prof. dr hab. Jerzy Malinowski. - Archiwum UMK. 75096
          Sł. klucze: architektura
 43. KUCHARZEWSKA Joanna: Wille „fachwerkowe“ na Przedmieściu Bydgoskim w Toruniu // W: Studia z architektury nowoczesnej. - Toruń, 2000. - S. 7-25: il. Sum.
          Sł. klucze: architektura szkieletowa
 44. L.: Der botanische Garten. Thorner Wochenblatt 1846 nr 24 Założenie ogrodu.
           Sł. klucze: tereny zielone, ogród botaniczny (obecnie zoobotan.)
 45. [MARQUART Karl]: Der botanische Garten / K.M. [krypt.] Thorner Wochenblatt 1846 nr 27 s. 217-218
          Założenie ogrodu.
          Sł. klucze: tereny zielone, ogród botaniczny (obecnie zoobotan.)
 46. [MARQUART Karl]: Die Ziegelei / K.M. [krypt.] Thorner Wochenblatt 1846 nr 30 s. 243-244
          Sł. klucze: tereny zielone, Cegielnia - Park Miejski
 47. [NIENARTOWICZ Marek]: Kilka uwag o Bydgoskim Przedmieściu / M.N. [krypt.]. Nowości 1997 R.30 nr 87: 14 IV
 48. NIENARTOWICZ Marek: Ożywianie Martówki: zakończono pierwszy etap tworzenia terenów rekreacyjnych w toruńskim Parku Miejskim. Nowości 1998 R.31 nr 293: 15 XII
          Sł. klucze: tereny zielone, Park Miejski
 49. NIENARTOWICZ Marek: Ptaki w tropiku: ptaszarnia, nowe schody - zmiany w toruńskim Ogrodzie Zoobotanicznym. Nowości 2002 R.35 nr 56: 7 III
          Sł. klucze: tereny zielone, Ogród Zoobotaniczny
 50. NIENARTOWICZ Marek: Remont na płótnach. Nowości 1999 R.32 nr 268: 17 XI
          Remont dworku w Ogrodzie Zoobotanicznym.
          Sł. klucze: tereny zielone, budowle, Ogród Zoobotaniczny
 51. NIENARTOWICZ Marek: Więcej światła: trwa odnawianie zegara słonecznego w toruńskiej Dolinie Marzeń. Nowości 1998 R.31 nr 238: 10 X
          Sł. klucze: tereny zielone, architektura ogrodowa
 52. NIEUWAŻNY Andrzej: Dramat toruńskich przedmieść. Nowości 1993 nr 12: 19 I 1813 r.- spalenie przedmieść Torunia przez wojska francuskie.
          Sł. klucze:1813 r., zniszczenie przedmieść Torunia, wojska francuskie
 53. NIEWIAROWSKI W.: Toruń i okolice: studia geograficzne i przyrodnicze. Zeszyty Naukowe UMK, Geografia 1973 [z.] 10. - S.
          Autopsja
 54. OGRÓD Botaniczny i „Cegielnia” w Toruniu. Słowo Pomorskie 1934 20 V s.12, il. Sł. klucze: tereny zielone, Cegielnia - Park Miejski, ogród botaniczny (obecnie zoobotan.)
 55. PANKOWSKI Waldemar: Bydgoskie w kratkę. Gazeta Pomorska 2004 R.57 nr 292: 14 XII
          Sł. klucze: architektura
 56. PANKOWSKI Waldemar: Grzybek na Bydgoskim. Gazeta Pomorska 2004 R.57 nr 295: 17 XII
          Sł. klucze: tereny zielone, Park Miejski, architektura ogrodowa
 57. [PANKOWSKI Waldemar]: Park Cegielni / pan [krypt.]. Gazeta Pomorska 2004 R.57 nr 295: 17 XII
          Sł. klucze: tereny zielone, Cegielnia - Park Miejski
 58. ZIÓLKIEWICZ Antoni, PACZUSKI Adam: Pomniki Torunia. - Toruń: Wydaw. Reg. Ośr. Stud. I Ochr. Środ. Kult., 2002. - 68, [5] s.: il.
          Dot. m.in. pomników: Bismarcka, Wojsk Balonowych, St. Moniuszki J. Piłsudskiego oraz tablic i kamieni pamiątkowych
 59. POWRÓT Marszałka / red. Sławomir Szczerbiński; zdj. Czesław Jarmusz [i in.]. - Toruń: Społ. Kom. Budowy Pomn. Marszałka J.Piłsudskiego, 2000. - 74 s.: il.
          Sł. klucze: pomniki
 60. RADZIEJEWSKA Urszula: Wrócił Moniuszko do Torunia. Życie Muzyczne 1986 R.35 nr 10 s.11-12, il.
          Odsłonięcie pomnika Stanisława Moniuszki
          Sł. klucze: pomniki
 61. REMER Jerzy: Toruń: historia, ludzie, sztuka. - Wyd. 3 uzup. - Toruń, 1979
          Z treści: Bydgoskie Przedmieście s.177-178, passim
 62. ROZWADOWSKI Henryk: Cegielnia: Toruń jakiego nie znamy. Nowości 1990 nr 184: 21/23 IX
          Cegielnia, park
          Sł. klucze: tereny zielone, Park Miejski
 63. ROZWADOWSKI Henryk: Droga na przedmieście: Toruń jakiego nie znamy. Nowości 1990 nr 204: 19-21 X
          Ulice: Bydgoska, Chopina, Zieleniec, Krowieniec
          Sł. klucze: urbanistyka, ulice
 64. SIENICKA Antonina, KOWNAS Stefan: Drzewa i krzewy parku w Toruniu. Rocznik Sekcji Dendrologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego 1952 R. 8 s. 293-310
          Sł. klucze: tereny zielone, Park Miejski, drzewa
 65. SIENICKA Antonina, KOWNAS Stefan: Przewodnik dendrologiczny po Toruniu i okolicy. - Toruń: PWN, 1957. - 141, [2] s.: il.
          Fot.:
          nr 2: Wejście do parku od ul. Konopnickiej;
          nr 5: Park - stara kandelabrowa sosna;
          nr 6: Park - duży staw;
          nr 7: Jodła kalifornijska na stoku wzgórza przy ul. Chopina;
          nr 8: Park - aleja prowadzaca do tarasu;
          nr 10 Park - ajlant gruczołowaty w alei prowadzącej od stawów do tarasu;
          nr 11: Skwer na wzgórzu przy ul Chopina;
          nr 12: Park - cyprysik błotny;
          nr 13: Park - [...] kłęk kanadyjski;
          nr 14: Park - aleja główna
          Sł. klucze: tereny zielone, drzewa
 66. SPOCHACZ Iwona: Przewodnik dendrologiczny po Parku Miejskim w Toruniu. - Toruń, 1991 Maszynopis. - Praca mag. prof. dr. J. Walasa. - Arch. UMK 2614
          Sł. klucze: tereny zielone, Park Miejski
 67. SUDZIŃSKI Ryszard: Toruń: portret miasta. - Warszawa: Arkady, 1988
          Tekst passim. - Fotografie - Bydgoskie Przedmieście: (w części tektowej) nr 174; (w części ilustracyjnej) nr 80, 90, 91
 68. [SYDOW Marian]: Civis Thorunensis: flora pomorska w toruńskim ogrodzie botanicznym. Słowo Pomorskie 1930 21 X s.7
          Sł. klucze: tereny zielone, ogród botaniczny (obecnie zoobotan.)
 69. [SYDOW Marian]: Civis Thorunensis: exotica w zieleńcach toruńskich. Słowo Pomorskie 1931 26 VII s.8, il.
          Sł. klucze: tereny zielone
 70. [SYDOW Marian]: Ogrody miejskie i ogród botaniczny w Toruniu. Słowo Pomorskie 1933 25 VI s.7
          Sł. klucze: tereny zielone, ogród botaniczny (obecnie zoobotan.)
 71. SYNAK Eugeniusz: O pomniku Stanisława Moniuszki słów kilka. Toruński Informator Kulturalny 1986 nr 3-4 s. 29-32, il.
          Sł. klucze: pomniki
 72. SZCZUCZKO Witold, WIECZORKIEWICZ Hanna: Toruń: Zespół Wodociągów: dokumentacja. - Toruń, 1982
          Maszynopis. - PKZ, PSOZ
          Sł. klucze: budynki przemysłowe,
 73. SZEWIELIŃSKA Maria: Rekonstrukcja układu przestrzennegoPrzedmieścia Bydgoskiego w Toruniu . - Toruń, 1971. - 86 k.: mapy
          Maszynopis. - Praca mag. pod kier dr Eugenii Kwiatkowskiej. - Arch. UMK 19585
          Sł. klucze: urbanistyka
 74. SZPRĘGLEWSKA Anna: Botaniczna perła: wiosna w ogrodzie / zdj. Daniel Pach. Gazeta Toruńska 1999 R.52 nr 80: 6 IV
          Sł. klucze: tereny zielone
 75. ŚWIĘCICKI Bolesław: Park Bydgoski // W: Miasto pod niebem z ciemnego szkła: Toruń w poezji polskiej XX wieku: antologia. - Toruń, 2001. - S. 27
          Wiersz. Pierwszy dr.: Głos Robotnika 1923 nr 21
          Sł. klucze: poezja, park, tereny zielone
 76. TORUŃ dawny i dzisiejszy: zarys dziejów / pod red. Mariana Biskupa. - Warszawa:PWN, 1983. - 660 s.: il.
          Bydg. Przedm. m.in. s. 316, 331-338, 358-359, passim
          Sł. klucze: 1813 r. spalenie przedmieść, XIX-XX w.
 77. TORUŃ: miasto i ludzie na dawnej fotografii (do 1939 r.) / przyg. Marian Arszyński i Tadeusz Zakrzewski/ pod red. Mariana Biskupa. - Toruń: TNT, 1995. - 318 s.: il.
          Bydgoskiego Przedmieścia dot.:
          fot. 94: willa w ogrodzie botanicznym - ok. 1910 r.;
          fot. 95: Skrzyżowanie ul. Mickiewicza i Sienkiewicza ok. 1906 r.
          fot. 96: ulica Mickiewicza po 1906 r.
          fot. 97: Grzybek (ul. Rybaki i Bydgoska) - 1913 r.;
          fot. 98: Plac Bankowy (Pl. Rapackiego) - 1937 r.
          fot. 99: Muszla koncertowa w Parku Cegielnia - 1903 r.;
          fot. 100: Park Cegielnia - aleja główna - przed 1914 r.;
          fot. 101: Park Cegielnia - mały staw z fontanną - przed 1914 r.
          fot. 102: Park Cegielnia - duży staw - po r. 1930
          fot. 103: Pomnik St. Moniuszki (Pawilon wystawowy) - 1923 r.;
          fot. 105: teren wystawowy - zd. Lotnicze z 1928 r.
          fot. 129: teren wystawowy - 1928 r.
          Opisy fotografii s. 182 i następne
          Sł. klucze: tereny zielone, park miejski, architektura ogrodowa, ulice, pomniki, architektura,
 78. WALCZAK A[leksandra]: Korsa kwiatowe na Zieleńcu? Nowości 1992 nr 179: 11 IX Hala powystawowa
          Sł. klucze: tereny zielone, hala wystawowa, Zieleniec
 79. WASILEWSKI Leszek: Ogród Zoobotaniczny i Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu. Informator Przyrodniczy Ligi Ochrony Przyrody 2002 nr 14 s. 4-13, il.
          Sł. klucze: tereny zielone, Ogród Zoobotaniczny
 80. WIENCEK Anna: Wrócić do natury: Ogród Zoobotaniczny w Toruniu ma już 200 lat. Nowości 1997 R. 30 nr 77: 2 IV
          Sł. klucze: tereny zielone, Ogród Zoobotaniczny,
 81. WOHNHAUS in Thorn, Brombergerstr. 60. Blätter für Architektur und Kunsthandwerk 1898 Jg. 11 s.19
          ul. Bydgoska
          Sł. klucze: architektura, kamienice
 82. WIŚNIEWSKA Alicja: Port Drzewny w Toruniu w latach 1920-1939. - Toruń, 1994. - 114 s. maszyn.
          Praca mag. pod kier. prof. dr hab. Mieczysława Wojciechowskiego. - Arch. UMK 68442
 83. WOHNHÄUSER in Thorn (Bromberger Vorstadt). Zentralblatt für Bauverwaltung 1897 Jg. 17 s.529-530
          Sł. klucze: architektura, kamienice                     

Data ostatniej modyfikacji: 21-08-2006    Copyright © 2006 ICIMSS     Kontakt     Strona główna serwisu