Grucza Roman Klemens

126399584109090344493.jpg

Dyrygent, organista, nauczyciel. Jedyny w Toruniu muzyk z tytułem profesora

Data urodzenia: 19 IX 1941 r.

Miejsce urodzenia: Rumia

Dyplom: 1976 – Akademia Muzyczna w Gdańsku


Szkołę muzyczną II st. ukończył w Gdańsku. Tam również podjął studia w Akademii Muzycznej, w klasie dyrygentury chóralnej, które ukończył z wyróżnieniem. Studia podyplomowe w zakresie dyrygentury chóralnej odbył już w bydgoskiej Akademii Muzycznej (ukończył je w 1986 r.). Od 1969 r. do dnia dzisiejszego związany z Toruniem. Tutaj w szkole muzycznej przez kilkanaście lat uczył teorii, instrumentacji i dyrygowania oraz prowadził chór i orkiestrę. Muzyki oraz śpiewu chóralnego uczył także w liceach oraz Studium Nauczycielskim. Założył i prowadził Chór Nauczycielski "Con Anima" oraz męski "Copernicus". Od 1992 r. pełni funkcję organisty Bazyliki Katedralnej Toruńskiej. W latach 1996-2002 był wykładowcą w toruńskim Diecezjalnym Studium Organistowskim im. G.G. Gorczyckiego. W latach 1993-2001 szkolił muzyków kościelnych z Rosji, Litwy, Białorusi, Ukrainy, Łotwy, Kazachstanu i Rumunii na kursach organistowskich organizowanych przez "Wspólnotę Polską". W 1994 r. założył kolejny chór, który prowadzi po dzień dzisiejszy: Katedralny Chór Chłopięco-Męski "Pueri Cantores Thorunienses". W latach 1996-2001 Roman Grucza był dyrektorem i kierownikiem artystycznym Świętojańskiego Festiwalu Muzyki Organowej oraz Festiwalu Chórów Diecezji Toruńskiej. Przez kolejne dwa lata (2002-2004) był dyrektorem artystycznym Pomorskiego Konkursu Kolęd. W maju 1999 r. uchwałą Rady Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku, uzyskał kwalifikacje I stopnia sztuki muzycznej w zakresie dyscypliny artystycznej prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych, równoważne uprawnieniom wynikającym z uzyskania stopnia naukowego doktora. W czerwcu 1999 r. podczas wizyty Ojca Świętego w Toruniu, dyrygował połączonymi orkiestrami i chórami liczącymi łącznie tysiąc pięćset osób. W grudniu 2001 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego, a w roku następnym – profesora nadzwyczajnego Pomorskiej Akademii Pedagogicznej (Katedra Sztuki Muzycznej). W dniu 21 grudnia 2007 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński nadał Romanowi Gruczy tytuł profesora sztuk muzycznych. W latach 2003-2008 profesor Akademii Muzycznej w Gdańsku (Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki). Od 2008 r. związany z Akademią Pomorską w Słupsku, gdzie sprawuje funkcję kierownika Zakładu Chóralistyki i Zespołów Instrumentalnych. Z różnymi chórami nagrał kilka płyt CD i kaset audio oraz występował w telewizji i radiu. Koncertował w Niemczech, Francji, Szwajcarii, Finlandii, Stanach Zjednoczonych, Litwie, Belgii, Sardynii, Austrii, Białorusi, Włoszech, Watykanie, Malcie, Holandii, Hiszpanii. Chóry prowadzone przez Romana Gruczę zdobywały wiele cennych nagród w krajowych i międzynarodowych konkursach i festiwalach. Z jego pięciorga dzieci tylko córka - dr Aleksandra Grucza-Rogalska poszła w ślady ojca i uczy studentów w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.


Członkostwo w organizacjach:


2005- 2009 Prezes zarządu głównego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Warszawie


Nagrody:


2000 – Nagroda Prezydenta Miasta Torunia za szczególne osiągnięcia w 1999 r., w kategorii kultura i sztuka
2001
– Medal Zasłużony dla Diecezji Toruńskiej, za 40-lecie pracy organistowskiej i dyrygenckiej
Laureat Nagrody Specjalnej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Odznaczony: Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa, odznaką Zasłużony Działacz Kultury, Zasłużony dla Województwa Toruńskiego, Zasłużony Kulturze Gloria Artis, Odznaką Brązową, Srebrną, Złotą, Złotą z Laurem, Złotą z Wieńcem Laurowym, Złotą z Brylantem Polskiego Związku Chórów i Orkiestr


Zobacz także:

do góry