Towarzystwo Polsko-Austriackie (TPA)


Siedziba:


Toruń, ul. Podmurna 4/6,
Tel.: (56) 662 43 45
E-mail: torun@tpa.info.pl


Prezesi TPA Oddziału w Toruniu:


2003 - Danuta Samsel (tel. 608 693 726), email: dsamsel3@wp.pl
1996-2003 – Bogdan Major


Towarzystwo Polsko-Austriackie (TPA) istnieje od 1960 r. z  siedzibą władz naczelnych w Warszawie. Oddział w Toruniu powstał w 1996 r. i liczył w momencie powstania 50 członków. Jednostkami terenowymi Towarzystwa jest blisko 20 oddziałów. Oddział toruński organizuje spotkania poświęcone polonikom austriackim, muzyce, literaturze, austriackiemu filmowi, dziedzictwu naturalnemu i kulturalnemu oraz ważnym postaciom i wydarzeniom związanym ze wspólnymi dziejami Polski i Austrii. Ponadto od wielu  lat organizuje cieszące się dużym zainteresowaniem mieszkańców "Dni Austrii w Toruniu". Pierwsze takie spotkanie z kulturą, historią i atrakcjami turystycznymi Austrii odbyło się w kwietniu 1997 r. W 2010 r. miały miejsce jubileuszowe, X Dni Austrii.


Zobacz także:

do góry