Fundacja na rzecz pomocy i rozwoju Zespołu Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu

Data powstania: 24 I 1990

Adres: ul. Szosa Chełmińska 224/226, 87-100 Toruń


I. DANE TELEADRESOWE


Fundacja na rzecz pomocy i rozwoju Zespołu Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu


ul. Szosa Chełmińska 224/226, 87-100 Toruń


tel. 56 612 24 13


mail. fundacja_zsmtorun@wp.pl


II. POWSTANIE (HISTORIA, STATUS PRAWNY), WSZELKIE WAŻNE ZMIANY WRAZ Z DATAMI


Akt notarialny ustanowienia Fundacji został ustanowiony 24.01.1990 r. Ówczesna nazwa: Fundacja Na Rzecz Pomocy i Rozwoju Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia m. Karola Szymanowskiego w Toruniu. Fundatorzy:


Krystyna Ewa Tubaja


Zofia Nowak


Barbara Jadwiga Matusiak


Elżbieta Maria Trela


Małgorzata Maria Kończewska


Fundacja organizacją wspierająca szkołę w pozyskiwaniu środków dydaktycznych, funduszy na zakup instrumentów, działa na rzecz poszerzenia bazy lokalowej i kadrowej szkoły. Do celów Fundacji należą: promocja szkoły i jej wychowanków, pozyskiwanie środków na konkursy, szkolenia dla uczniów, stypendia i umożliwienie wychowankom udziału w ważnych wydarzeniach artystycznych. Celem Fundacji jest promowanie dzieci i młodzieży o wybitnych zdolnościach muzycznych. Siedziba Fundacji mieści się w gmachu Zespołu Szkół Muzycznych a nadzór nad nią sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


W Fundacji działają Zarząd i Rada Fundacji. Zarząd kieruje działalnością Fundacji, odpowiada za wyniki finansowe. Rada przyjmuje, zatwierdza i ocenia sprawozdania i plany Zarządu, inicjuje nowe formy realizacji celów i zadań Fundacji.


Uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych wielokrotnie występowali w kraju i za granicą i odnosili sukcesy (między innymi dzięki wsparciu fundacji). Występy uczniów uświetniających uroczystości miejskie, koncerty z Toruńską Orkiestrą Symfoniczną w Dworze Artusa, Poranki Muzyczne czy Muzyczna Scena Młodych na stałe weszły do rozkładu kulturalnych wydarzeń Torunia.


Wyjazdy zagraniczne uczniów ZSM do innych szkół w krajach europejskich są okazją do wymiany doświadczeń, dają możliwość zaprezentowania szkolnych osiągnięć i rozwoju wychowanków szkoły dzięki poznaniu kultury i muzyki odwiedzanych regionów.


Fundacja pomaga szkole- jej uczniom , nauczycielom i dyrekcji w stworzeniu jak najlepszych warunków w rozwijaniu uzdolnień i promocji osiągnięć uczniów w środowisku lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.


Wśród ludzi zrzeszonych w Fundacji możemy rozpoznać cenionych muzyków, krytyków, wybitnych nauczycieli. Wśród nich należy wspomnieć Michała Czaposkiego wykładowcę w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy oraz profesora Szkoły Muzycznej I i II st. w Toruniu. Związanego z Chórem uczelnianym od roku 1987, jako chórzysta, następnie akompaniator i solista (fortepian i śpiew), a od roku 1997 jako korepetytor głosów męskich. Współpracuje muzycznie również z toruńskimi teatrami: Baj Pomorski oraz Wilama Horzycy; jako „grający aktor” i korepetytor wokalny. Jest znanym i cenionym w środowisku artystycznym muzykiem, koncertującym pianistą, improwizatorem, aranżerem i kompozytorem. Jest autorem opracowań kilkunastu utworów na instrument solowy z towarzyszeniem orkiestry a także szeregu własnych kompozycji w tym dwa koncerty fortepianowe i koncert skrzypcowy. Poza utworami na fortepian komponuje pieśni solowe i chóralne, piosenki poetyckie, aktorskie i kabaretowe. Jest również autorem muzyki do kilku przedstawień sztuk teatralnych m.in. „Rachunek mylenia”, „Tak nagle, kto by się tego spodziewał” i „Coś drgnęło”. Z kabaretem „FO PA” wystąpił 1 VI 1988 r. w galowym koncercie z okazji 10 - lecia partnerstwa miast Toruń – Getynga Stimme des Friedens von der Weichsel. Na konkursie autorskim Prezentacji Artystycznych ESTRADA `88, otrzymał wyróżnienie specjalne za muzykę do wiersza Wisławy Szymborskiej "Buffo" (piosenka ze spektaklu „Tak nagle, kto by się tego spodziewał”)


Aneta Derkowska - nauczyciel przedmiotów ogólnomuzycznych w ZSM w Toruniu, jest również doktorantką Katedry Muzykologii UAM w Poznaniu. Autorka wielu artykułów i recenzji muzycznych zamieszczanych na łamach czasopism muzycznych „Twoja Muza” i „Ruch Muzyczny”, z którymi na stałe współpracuje, napisała książkę „ Muzyka i słowo w twórczości Bernadetty Matuszczak”. Jest sekretarzem Towarzystwa Bachowskiego w Toruniu, prowadziła szereg koncertów na scenach toruńskich i poza nimi. Jest autorką wielu wystąpień na sesjach naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.


Magdalena Cynk, - kompozytorka, pedagog i organizatorka życia muzycznego; ur. 24 maja 1968, Toruń. Ukończyła Akademię Muzyczną w Bydgoszczy w klasie kompozycji Franciszka Woźniaka. W 2007 rozpoczęła naukę gry na carillonie w Akademii Muzycznej w Gdańsku pod kierunkiem Gerta Oldenbeuvinga z Holandii.


W latach 1991-96 związana była z teatrami w Toruniu i Bydgoszczy, dla których pisała muzykę . Przez dwa lata była kierownikiem muzycznym Teatru im. Wiliama Horzycy. Kilkanaście lat zajmowała się też publicystyką i krytyką muzyczną na łamach toruńskich „Nowości”, „Głosu Uczelni UMK” oraz „Ruchu Muzycznego”. Za tę działalność otrzymała Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki w 2002. Ponadto w 2001 za aktywność twórczą uhonorowana została Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”. Była stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa, Prezydenta miasta Torunia (trzykrotnie). W 2009 Prezydent Torunia wręczył jej Honorowy Medal Thorunium za zasługi w dziedzinie kultury.


W 2003 zadebiutowała jako dyrygent prowadząc prawykonanie pierwszej części Tryptyku pasyjnego do słów Wiesława Liseckiego na tenor, bas, chór mieszany i zespół kameralny (2002-2004).


Aktywnie uczestniczy w animacji życia kulturalnego Torunia. Zainicjowała koncerty kompozytorów pomorskich pt. „Pięciolinia dla Papieża”, które organizowane są z okazji rocznic pobytu Ojca Świętego w Toruniu i Bydgoszczy.


Najważniejszymi utworami w jej dotychczasowej twórczości są kompozycje wokalno-instrumentalne, z tekstami często związanymi z kulturą i historią Torunia, jak np. Sinfonietta flisacza na chór mieszany i orkiestrę (1998), Kantata inkorporacyjna na cześć hołdu toruńskiego 1454 do słów króla Kazimierza Jagiellończyka, w której oprócz chóru i orkiestry kompozytorka wykorzystała dźwięk wielkiego średniowiecznego dzwonu Tuba Dei. Jej kompozycje wykonywane były w Polsce oraz wielu krajach Europy, m.in. na Litwie (Kłajpeda), Gotlandii, Węgrzech, Ukrainie, w Szwajcarii, Holandii, Niemczech, a także Stanach Zjednoczonych, m.in. przez Toruńską Orkiestrę Symfoniczną, Orkiestrę Symfoniczną Filharmonii Pomorskiej, Narodową Orkiestrę Łotewską, Międzynarodową Orkiestrę Symfoniczną „Probaltica”, Norddeutche Sinfonietta, kwintet smyczkowy Multicamerata, Gotlands Blassarkvintett, Hevelius Brass.


Magdalena Cynk pracuje w Zespole Szkół Muzycznych w Toruniu, gdzie prowadzi klasę kompozycji i organizuje koncerty kompozytorskie pt. „Szkolna partytura” z udziałem uczniów, absolwentów i pedagogów szkoły. Jej uczniowie biorą udział w ogólnopolskich konkursach kompozytorskich dla uczniów szkół muzycznych, niejednokrotnie zdobywając główne nagrody. Pełni też funkcję dyrektora artystycznego Festiwalu „Tour de carillon”, którego pierwsza edycja odbyła się latem 2007. Pod koniec 2008, z jej inicjatywy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu ogłosił Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski „Fides et Ratio” na utwór chóralny, zainspirowany encykliką papieską, którego kompozytorka pełni obecnie funkcję dyrektora artystycznego.


III. Sukcesy uczniów wspomagane przez Fundację


http://wiadomosci.gazeta.pl/kraj/1,34309,4136984.html


Gioia di Cantare - Chór Dziecięcy Zespołu Szkół Muzycznych w Toruniu prowadzony przez Renatę Szerafin-Wójtowicz wyśpiewał srebrny dyplom na XIII Międzynarodowym Konkursie Habaner dla Chórów Dziecięcych i Młodzieżowych w Torrevieja w Hiszpanii. Zespół był jedynym reprezentantem Polski w konkursie, w którym brało udział 12 chórów z Hiszpanii, Kraju Basków, Portugalii, Łotwy i Chorwacji. - Habanery to hiszpańskie pieśni miłosne - wyjaśnia dyrektor "muzyka" Dorota Zawacka-Wakarecy. - Musieliśmy więc najpierw porządnie się przygotować. Srebrny dyplom to takie drugie miejsce, które bardzo nas cieszy. Młodzi toruńscy chórzyści mieli okazję poznać rówieśników z Europy a także pogłębić swoją wiedzę i znajomość innych kultur, zwiedzając Barcelonę, Lazurowe Wybrzeże i Cannes, Niceę i Monako..


Sukces toruńskiego chóru


Chór toruńskiej szkoły muzycznej zdobył srebrny medal na międzynarodowym konkursie w Grecji. Po raz 21. greckie Prevese na kilka dni stało się światową stolicą pieśni sakralnej. Młodzi torunianie pod dyrekcją Renaty Szerafin - Wójtowicz zdobyli medal w kategorii chórów dziecięcych


Radość śpiewania


Ogromnym sukcesem zakończył się wyjazd Chóru Dziecięcego "Gioia di Cantare" Zespołu Szkół Muzycznych w Toruniu na 2. Międzynarodowy Konkurs Chórów Dziecięcych "Il Garda in Coro", który odbywał się od 20 do 24 kwietnia w Malcesine we Włoszech. Uczestnicy konkursu rywalizowali w dwóch kategoriach - muzyki sakralnej oraz świeckiej. Toruńscy chórzyści wyśpiewali pierwsze miejsce w pierwszej z nich oraz drugie miejsce ex aequo w drugiej. "Gioia di Cantare" jako chór oceniony przez międzynarodowe jury najwyższą liczbą punktów z obu konkursowych kategorii został ponadto uhonorowany nagrodą Grand Prix. Radość z sukcesu przypieczętowała nagroda dla najlepszego dyrygenta konkursu, którą zdobyła, kierująca toruńskim chórem, Renata Szerafin-Wójtowicz. Rywalizacja przebiegała w malowniczej scenerii włoskiego miasteczka Malescine zawieszonego pomiędzy jeziorem Garda i wierzchołkami otaczających je gór. W konkursowe szranki wstąpiło, oprócz polskiego zespołu, 20 chórów: z Austrii, Bułgarii, Czech, Estonii, Finlandii, Litwy, Niemiec, Rosji, Słowenii, Szwecji i Włoch. Wszystkie zespoły zaprezentowały wysoki poziom wykonań.


Wartowiedzieć


Chór Dziecięcy "Gioia di Cantare" powstał w 1994 r. z inicjatywy Renaty Szerafin-Wójtowicz. Wykonuje głównie utwory świeckie i religijne kompozytorów współczesnych, wzbogacając swój repertuar utworami wcześniejszych epok oraz pieśniami inspirowanymi folklorem. Wykonywał również dzieła wokalno-instrumentalne, np. "Stabat Mater" G. Pergolesiego. Brał udział w wielu przeglądach i konkursach: w 2000 r. otrzymał Grand Prix na I Ogólnopolskim Festiwalu Chórów Szkół Muzycznych w Ostrowie Wielkopolskim, w 2002 - Złoty Medal na XXX Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym w Ołomuńcu (Czechy), w 2003 - Srebrny Medal na IX Międzynarodowym Konkursie Muzyki Sakralnej w Prevezie (Grecja), a w 2007 - Srebrny Dyplom na XIII Międzynarodowym Konkursie Habaner w Torrevieja (Hiszpania).


[26.04.2010], Nowości 18.06. 05


IV. KIEROWNICTWO ORGANIZACJI (OD POCZĄTKU DZIAŁALNOŚCI DO DZISIAJ)


24.01.1991 Powołanie Rady i Zarządu Fundacji


Rada Zarząd


Kazimierz Bryndal Władysław Meszkes - prezes


Izabela Dziewięcka Jadwiga Kakiet - z-ca prezesa


Barbara Jackowska Maria Stokłosa - z-ca prezesa


Jadwiga Karczewska Zofia Kłosowska - członek


Małgorzata Korczewska Jerzy Peszyński - członek


Barbara Matusiak Barbara Plewińska - członek


Małgorzata Niklas


Teresa Roszkowska


Henryka Świtling


Krystyna Tubaja – przewodnicząca


Wpis do rejestru Fundacji 26.02.1991


29 .X.1997 Nowy Zarząd Fundacji


Lidia Gajda - prezes


Jacek Kobus - z-ca prezesa


Jarosława Czaposka - członek


Ewa Gajdasik - członek


Barbara Iwaniszewska - członek


Grażyna Tamulewicz - członek


Dorota Wakarecy - członek


21.01.1998 zmiana nazwy Fundacji ze względu na połączenie szkół I i II stopnia. Fundacja nazywa się teraz „Fundacja na rzecz pomocy i rozwoju Zespołu Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu”


20.07. 2000 Zmiany w Radzie i Zarządzie


Rada Zarząd


Ewa Skarżewska – przewodnicząca Jarosława Czaposka - prezes


Kazimierz Bryndal Magdalena Dzwoniarek – z-ca prezesa


Michał Czaposki Elżbieta Pieniak-Wicinska


Barbara Iwaniszewska Grażyna Tamulewicz


Jacek Kobus Dorota Wakarecy


Małgorzata Kończewska


Iwona Moskała


Barbara Matusiak


Krystyna Nemere


Krystyna Tubaja


7. 2.03.2003 zmiana w Zarządzie i Radzie Fundacji


Rada Zarząd


Dorota Zawacka – Wakarecy - przewodnicząca Jacek Beszczyński - prezes


Romuald Dąbrowski Magdalena Dzwoniarek – z-ca prezesa


Krystyna Kłosińska Grażyna Tamulewicz


Sławomir Zonnenberg Wojciech Śmigiel


Jarosława Czaposka Hanna Jaskułowska


Michał Czaposki Kinga Kawalerowicz


Krystyna Nemere Barbara Maciejewska


Krystyna Tubaja Maria Dankowska- Jarmuszewska


Jacek Kobus


 


8. 15.12.2008 r. Zmiana w Radzie i Zarządzie


Rada Zarząd


Jarosława Czaposka Magdalena Dzwoniarek – z-ca prezesa


Michał Czaposki Grażyna Tamulewicz


Krystyna Nemere Aleksandra Maria Nalewaj


Dorota Zawacka-Wakarecy- przewodnicząca Ewa Gołaszewska prezes


Robert Matusiak Aneta Derkowska


Dariusz Kłos


Marlena Twardo


Jarosław Jeliński


Małgorzata Kończewska


Krystyna Kłosińska


 


17.10.2011 Zmiana w Radzie i Zarządzie


 


 


Rada Zarząd


Jarosława Czaposka Magdalena Dzwoniarek – z-ca prezesa


Michał Czaposki Grażyna Tamulewicz


Krystyna Nemere Aleksandra Maria Nalewaj


Krystyna Kłosińska Ewa Gołaszewska prezes Matusiak Robert Aneta Derkowska


Dariusz Kłos


Marlena Twardo


Jarosław Jeliński


Małgorzata Kończewska


Krystyna Kłosińska


Magdalena Cynk-Mikołajewska przewodnicząca


 


V. IDEA PRZEWODNIA ORGANIZACJI, CELE I ZADANIA


VI. BIBLIOGRAFIA


Publikacje :


1. Zeszyt ćwiczeń do kształcenia słuchu kl.I dziecięca: zesp. red. Magdalena Dzwoniarek, Magdalena Dołęgowska, Elżbieta Pieniak- Wicińska i in., wyd. Fundacja na Rzecz Pomocy i Rozwoju ZSM w Toruniu, Toruń 2006


2. Zeszyt ćwiczeń do kształcenia słuchu kl.II dziecięca: zesp. red. Magdalena Dzwoniarek, Magdalena Dołęgowska, Elżbieta Pieniak- Wicińska i in., wyd. Fundacja na Rzecz Pomocy i Rozwoju ZSM w Toruniu, Toruń 2006


3. Zeszyt ćwiczeń do kształcenia słuchu kl.III dziecięca: zesp. red. Magdalena Dzwoniarek, Magdalena Dołęgowska, Elżbieta Pieniak- Wicińska i in., wyd. Fundacja na Rzecz Pomocy i Rozwoju ZSM w Toruniu, Toruń 2006


4. Matusiak Barbara: Zeszyt ćwiczeń do kształcenia słuchu kl.IV- VI szkoła muzyczna I stopnia, Fundacja na Rzecz Pomocy i Rozwoju ZSM w Toruniu, Toruń 2006


5. Czaposki Michał: Pierwsze czytanie przy fortepianie; Maleńka szkoła czytania nut, Fundacja na Rzecz Pomocy i Rozwoju ZSM w Toruniu, Toruń 2003


6. Twoja muza Aneta


Zobacz także:

do góry