Powrót.

Bielska-Krawczyk Joanna

Zbiór "Czas na szept" wprowadza nas w rzeczywistość wewnętrzną, w świat, w którym żywioły uniwersalne stają się nieświadomymi sprawcami i dobra i zła. (…) Przedstawione wiersze charakteryzują się oszczędnością słowa i dużą troską o szczegół. Autorka unika egzaltacji i dopowiadania wszystkiego do końca. Mowa staje się tu zaklęciem i modlitwą, które pozwalają uzyskać samoświadomość.


/Michał Siewkowski/


Ekspresja tej liryki, jej obrazowość i nastrojowość, dodatkowo wzbogacone o muzyczną eufonię wierszy o charakterze, najogólniej rzecz ujmując, refleksyjno-filozoficzno-erotycznym, jej subtelny rysunek i pokora wobec słowa poetyckiego, a przy tym wysoka kultura literacka (…) stanowią o walorach tej książki.


/Krzysztof Ćwikliński o tomiku Złoty kurz/


Widzę tu pogodę ducha, patrzenie pozytywne, heroizm, postawę aktywną wobec dookolnego świata, afirmację.


/Krzysztof Lisowski o tomiku Złoty kurz/


do góry