Powrót.

Bielska-Krawczyk Joanna

Publikacje


Poetyckie
 • Czas na szept (Toruń 1996)

 • Stan nieważności (Toruń 1998)

 • Złoty kurz (Sofia 2004)

 • Za szybą czasu (Toruń 2009)

 • Świetlista szarość (Toruń 2011)

 • Zaproszenie do milczenia (Toruń 2014)Naukowe 1. Zespół dworski w Wabczu [w:] M. Bielski, J. Bielska-Krawczyk, J. Małecki, Wabcz – gmina Stolno. Zespół dworsko-parkowy, Toruń 1998. (współautorstwo książki popularnonaukowej)

 2. Między widzialnym a niewidzialnym. Widzenie, kolor, światłocień i dzieła sztuki w twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Kraków 2004.

 3. Cienie K. Krystyna Herling-Grudzińska i jej obrazy, Toruń 2009.

 4. Kolor w kulturze (współredakcja książki), Toruń 2010.

 5. Świat w sąsiedztwie zaświatów. Gustaw Herling-Grudziński, Krystyna Herling-Grudzińska, Jan Lebenstein, Kraków 2011.

 6. Lebenstein – ilustrator. Malarz jako czytelnik, obraz jako lektura, Kraków 2011.

 7. Spotkania w przestrzeni idei, słów, obrazów (współredakcja książki), Toruń 2012.

 8. Kolor w literaturze, pod red. J. Bielskiej-Krawczyk, Litteraria Copernicana 2(10) 2012.

 9. Obrazy dookoła świata. Postrzeganie i prezentowanie kultur w dobie transkulturowości, pod red. J. Bielskiej –Krawczyk, S. Kołos, M. Matei, Toruń 2013.


do góry