XLVI Wieczór Europejski

"Regionalne dziedzictwo kulinarne"

 

Czas:
24 czerwca 2015 roku, godz. 16:00

Miejsce:
Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu

Uczestnicy:

Temat:
Regionalne dziedzictwo kulinarne

Organizatorzy:

 

46 Wieczór Europejski składał się z kilku części: pierwsza poświęcona dziedzictwu kulinarnemu regionu, zakończona kolacją na tarasie widokowym CSW, na której znalazły się specjały kulinarne regionu. Część artystyczna, zazwyczaj towarzysząca każdemu z Wieczorów Europejskich była równie bogata, gdyż było to międzynarodowe wydarzenie - wernisaż wystawy Irregular Talents - prac plastycznych artystów niepełnosprawnych z Torunia, Austrii i Włoch.

 

Wieczór rozpoczął się o godz. 16:00 przedstawieniem przez dyrektora ICIMSS - dr Marię Śliwińską, założeń programowych projektu Europeana Food and Drink - Ambrosia oraz zadań realizowanych w projekcie przez ICIMSS, w tym zdygitalizowanie obiektów związanych z kulturą kulinarną, współpracę przy tworzeniu wystawy wirtualnej, stworzenie własnej wystawy wirtualnej, współpracę przy tworzeniu Biblioteki zdjęć oraz udział w tworzeniu gry na urządzenia mobilne, związanej z poznawaniem dań charakterystycznych dla różnych kuchni świata.

 

Małgorzata Masłowska z ICIMSS przedstawiła część zdygitalizowanych zbiorów zgromadzonych w regionalnych izbach pamięci czy para-muzeach należących do prywatnych kolekcjonerów. Były to bogate zbiory obiektów związanych ze wszystkim, co wiąże się z produkcją, przechowywaniem i serwowaniem żywności od czasów dawnych po współczesność. ICIMSS do tej pory zgromadził ponad tysiąc zdjęć.

 

Natomiast tradycje kulinarne regionu zaprezentowała zebranym Grażyna Szelągowska - kustosz Muzeum Etnograficznego w Toruniu, autorka kilku publikacji z tym związanych.

 

Następnie goście przeszli na wernisaż zakończony uroczystą „Kolacją u Kopernika”, którą przygotowała „Restauracja Ostromecka”. Na kolacji serwowano produkowane w regionie wędliny, sery, gęsinę, smalec, chleb i ogórki domowej roboty. Na deser były pierniki, które, jak głosi legenda, zajadał także Mikołaj Kopernik.

 

W części artystycznej – wernisażu zaprezentowano ponad 150 dzieł sztuki, przede wszystkim obrazów, stworzonych przez artystów włoskich, austriackich i toruńskich, głównie z Pracowni Rozwoju Twórczości Osób Niepełnosprawnych. Wśród prezentowanych prac znalazła się także twórczość artystów profesjonalnych, korespondująca z pracami Irregular Talents.

 

Wieczór uświetnił też krótki występ zespołu ImproClasic.

 

Publiczność Wieczoru europejskiego

 

Dr Maria Śliwińska podczas prelekcji

Małgorzata Masłowska prezentuje „Gary i Fajanse”

 

Grażyna Szelągowska zapoznaje publiczność z kulinarnymi tradycjami regionu

Zespół „ImproClassic” w trakcie występu

 

Kurator wystawy Alicja Saar-Kozłowska wita zgromadzoną publiczność

 

Zwiedzanie wystawy projektu Irregular Talents „Bezkresy Wyobraźni”

 

„Kolacja u Kopernika”

Toruńscy mieszczanie częstują piernikami

„Kolacja u Kopernika”

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej PROW na lata 2007-2013.

Treść opracowało Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją (ICIMSS).

Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.