OFERTA

 

AKTUALNOŚCI

 

O NAS

 

BIURO INFORMACJI
O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH

 

WYDAWNICTWO

 

PROJEKTY EUROPEJSKIE

 

WIECZORY EUROPEJSKIE
Rada Programowa
Kalendarz imprez
Współpraca

 

BIESŁAN

 

ARCHIWUM 1997-2001

 

SZKOLENIA i KURSY

 

INFORMATOR TWÓRCY KULTURY TORUNIA

 

BIBLIOTEKA KOLEKCJI PRYWATNYCH

 

UNCOMMON CULTURE

 

MEDIA O NAS

 

 

VI Wieczór Europejski

Wieczór "Stowarzyszenie Stowarzyszeń"

czas i miejsce:

  7 listopada 2003, godz. 19.00 - 21.00
  Dom Muz

uczestnicy:

  Maria Śliwińska (ICIMSS), Andrzej Horniak (ICIMSS)

prowadząca:

  Elżbieta Mątwicka (ICIMSS)

temat:

  Fundusze europejskie - wymiana doświadczeń i udostępnianie informacji o możliwościach wsparcia finansowego.

organizator:

  Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją (ICIMSS)

Kolejne spotkanie z cyklu Wieczorów Europejskich zorganizowano tym razem dla przedstawicieli trzeciego sektora w Toruniu. Przedstawiona została działalność Biura Informacji o Funduszach Europejskich (BIFE), założonego przez stowarzyszenie jako punkt informacyjno-konsultacyjny dla organizacji pozarządowych. Andrzej Horniak przedstawił najnowsze konkursy Unii Europejskiej, instytucji rządowych i fundacji dostępne dla trzeciego sektora. Maria Śliwińska, dyrektor ICIMSS, podzieliła się ze słuchaczami własnymi doświadczeniami w zakresie ubiegania się o fundusze europejskie, zapoczątkowując dyskusję na ten temat. Zaprosiła również do włączenia się w inicjatywę Stowarzyszenie Stowarzyszeń, elektroniczną listę dyskusyjną, na której umieszczane byłyby przez BIFE informacje o aktualnych możliwościach finansowania, konkursach, projektach, poszukiwaniach partnerów i tematycznie z tym związanych szkoleniach oraz seminariach. Inicjatywa ta została bardzo dobrze przyjęta przez uczestników Wieczoru, gdyż w przyszłości lista mogłaby stać się forum wymiany informacji i doświadczeń między toruńskimi organizacjami, płaszczyzną do skutecznego współdziałania i zawiązywania koalicji dla wystąpień o granty.
Spotkanie uświetnił krótkim programem artystycznym uzdolniony młody pianista ze Szkoły Muzycznej.
W Wieczorze wzięło udział około 20 przedstawicieli toruńskich organizacji pozarządowych.

 

 

Początek strony