OFERTA

 

AKTUALNOŚCI

 

O NAS

 

BIURO INFORMACJI
O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH

 

WYDAWNICTWO

 

PROJEKTY EUROPEJSKIE

 

WIECZORY EUROPEJSKIE
Rada Programowa
Kalendarz imprez
Współpraca

 

BIESŁAN

 

ARCHIWUM 1997-2001

 

SZKOLENIA i KURSY

 

INFORMATOR TWÓRCY KULTURY TORUNIA

 

BIBLIOTEKA KOLEKCJI PRYWATNYCH

 

UNCOMMON CULTURE

 

MEDIA O NAS

 

 

XIII Wieczór Europejski

Demokracja a wybory na Wschodzie (Mołdawia, Rosja, Ukraina)

czas:
20 kwietnia 2005, godz. 17.00 - 18.30

miejsce:
Towarzystwo Naukowe w Toruniu

uczestnicy:
Tadeusz Zwiefka (poseł do Parlamentu Europejskiego),
prof. UMK Roman Bäcker (Instytut Politologii UMK),
dr Dominik Antonowicz (Instytut Socjologii UMK),
Michał Jakubaszek.

temat:
Demokracja a wybory na Wschodzie (Mołdawia, Rosja, Ukraina).

organizator:
Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją (ICIMSS).

Przeprowadzone niedawno wybory, których efektem było wyłonienie nowych demokratycznych władz w republikach byłego Związku Radzieckiego oraz aktualna sytuacja demokracji w Rosji to główne tematy XIII Wieczoru Europejskiego. Wśród prelegentów znaleźli się znawcy i specjaliści od spraw wschodnich, a także obserwatorzy wyborów na Ukrainie i w Mołdawii. Panuje zgodność co do oceny ważności wydarzeń za wschodnią granicą Polski. Pomarańczowa rewolucja, według posła Zwiefki, zmienia sposób postrzegania Wschodu przez Unię Europejską, zamyka rozdział rosyjskiego pryzmatu w spoglądaniu na byłe republiki radzieckie. Dodatkowo sytuacja na Ukrainie staje się istotna ze względu na bezpośrednie graniczenie z Unią. To co będzie się tam działo, wpłynie na sytuację w pozostałych państwach bloku wschodniego. Dzięki poparciu Polaków państwa "starej piętnastki" zaczynają dostrzegać ważność polityki wobec Ukrainy.

W czasie spotkania słuchacze mogli dowiedzieć się jak wyglądała praca obserwatora wyborów. Michał Jakubaszek szczegółowo przedstawił ten dzień, kiedy zasiadł w komisji czuwającej nad poprawnością przeprowadzanego głosowania na Ukrainie. Dzielił się również obserwacjami dotyczącymi pozytywnych efektów wynikających z samych wyborów oraz zaangażowania Polaków. Sprawę Ukrainy z zupełnie innej perspektywy przedstawił dr Antonowicz, który skupił się na analizie społecznej tego obszaru Europy. Przybliżając wyniki badań socjologicznych, dających obraz stanu świadomości narodu ukraińskiego przed rewolucją, skonfrontował je z mitami obecnymi w polskich mediach.

Ostatnią z poruszanych kwestii była sprawa demokratycznych przemian w Rosji. Prof. Bäcker wskazał przyczyny, dla których rosyjska demokracja tylko pod względem formalnym spełnia elementarne wymogi tego ustroju. Administracja i system partyjny podporządkowany centralnej władzy oraz stosowany coraz częściej tzw. "czarny PR", czyli socjotechniczne manipulowanie rzeczywistością, blokują tę drogę przemian.

XIII Wieczór Europejski przyciągnął słuchaczy zainteresowanych sprawami na Wschodzie Europy. Pytania z sali najczęściej dotyczyły jednak Rosji i zadawane były przez młodą część publiczności.

 

 

Początek strony