OFERTA

 

AKTUALNO¦CI

 

O NAS

 

BIURO INFORMACJI
O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH

 

WYDAWNICTWO

 

PROJEKTY EUROPEJSKIE

 

WIECZORY EUROPEJSKIE
Rada Programowa
Kalendarz imprez
Współpraca

 

BIESŁAN

 

ARCHIWUM 1997-2001

 

SZKOLENIA i KURSY

 

INFORMATOR TWÓRCY KULTURY TORUNIA

 

BIBLIOTEKA KOLEKCJI PRYWATNYCH

 

UNCOMMON CULTURE

 

MEDIA O NAS

 

 

XV Wieczór Europejski

Polityka wschodnia Unii Europejskiej

czas
30 czerwca 2006, godz. 18.00 - 19.30

miejsce:
Towarzystwo Naukowe w Toruniu

uczestnicy:
Tadeusz Zwiefka (poseł do Parlamentu Europejskiego)
prof. UMK Roman Bäcker (Instytut Politologii UMK)

temat:
Polityka wschodnia Unii Europejskiej

organizator:
Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją (ICIMSS)

XV Wieczór Europejski swym tematem nawiązywał do jednego z wcześniejszych spotkań, na którym to obaj prelegenci - poseł do Parlamentu Europejskiego Taduesz Zwiefka oraz dyrektor Instytutu Politologii UMK prof. Roman Backer - opowiadali o sprawach związanych z wyborami we Wschodniej Europie. Tym razem skupiono się na polityce UE, a właściwie jej braku, wobec wschodniej części Starego Kontynentu.

Tradycyjnie wszystkich uczestników spotkania oraz prelegentów serdecznie powitała Dyrektor ICIMSS - Maria Śliwińska. Następnie głos zabrał Prezydent Torunia Michał Zaleski, który zaliczył Wieczór Europejski, obok konferencji nt. unijnej polityki spójności w latach 2007-2013, do ważnych europejskich dyskusji toczących się w Toruniu.

Tadeusz Zwiefka i prof. Roman Backer zgodnie podkreślali dynamikę zmian jaka zachodzi na Wschodzie, co powoduje, że jest to coraz ważniejszy element polityki zagranicznej UE. Jednak brak spójnej polityki zagranicznej Unii ma swoje konsekwencje w postaci wzrostu mocarstwowości Federacji Rosyjskiej. Rosja konsekwentnie prowadzi politykę odbudowywania i wzmacniania swojej pozycji, różnymi sposobami starając się odzyskać dawne strefy wpływów. Co więcej, wewnątrz państwa utrwalane są struktury władzy, które tylko silą się na pozory zachowywania demokratycznych procedur. Bez braku spójności w działaniach UE wobec państw wschodnich, pojawiają się jedynie cząstkowe i doraźne rozwiązania, które nie prowadzą do znalezienia wspólnej płaszczyzny porozumienia między członkami Unii. To czekanie na rozwój wypadków budzi niepokój, gdyż Rosja jawi się obecnie dla Polski jako najważniejsze zagrożenie. Wystąpienia posła Zwiefki oraz prof. Beckera były jedynie zachętą do wszczęcia dyskusji przez słuchaczy. Z sali posypał się grad pytań. Uczestnicy pytali m. in. o Konstytucję Europejską a politykę wschodnią, o gazociąg północny, siłę oddziaływania polskiej delegacji w Parlamencie Europejskim po wyborach na Ukrainie, odpływ pracowników z Polski, datę powstania spójnej unijnej polityki zagranicznej, polskie grupy w Parlamencie Europejskim i stosunek ,,starych" krajów członkowskich wobec nowych członków.

Dyskusję podsumował poseł Zwiefka dochodząc do smutnego wniosku, iż dziś w Europie najważniejsze są interesy poszczególnych państw i stąd brak spójności w polityce zagranicznej UE. Europa cierpi z powodu braku wizjonerów, którzy działaliby w kierunku stworzenia wizji jej przyszłości.

Publiczność Wieczoru Publiczność Wieczoru

 

 

poseł PE Tadeusz Zwiefka, prof Roman Backer i dyrektor Maria Śliwińska poseł PE Tadeusz Zwiefka i prof Roman Backer

 

 

muzyk Janusz Skwira Jeden z uczetników debaty

 

 

przemówienie prezydenta Michała Zaleskiego moderator Wieczoru prof Roman Backer

 

 

inny uczestnik debaty

 

 

 

 

Pocz±tek strony