OFERTA

 

AKTUALNOŚCI

 

O NAS

 

BIURO INFORMACJI
O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH

 

WYDAWNICTWO

 

PROJEKTY EUROPEJSKIE

 

WIECZORY EUROPEJSKIE
Rada Programowa
Kalendarz imprez
Współpraca

 

BIESŁAN

 

ARCHIWUM 1997-2001

 

SZKOLENIA i KURSY

 

INFORMATOR TWÓRCY KULTURY TORUNIA

 

BIBLIOTEKA KOLEKCJI PRYWATNYCH

 

UNCOMMON CULTURE

 

MEDIA O NAS

 

 

XX Wieczór Europejski

Europejskie aspekty polskich organizacji pozarządowych.

czas:
18 października 2007 roku, godz. 17-19

miejsce:
Towarzystwo Naukowe w Toruniu

uczestnicy:

  • Marta Pejda (Grupa Zagranica);
  • Robert Musiałkiewicz (UMK);
  • Jacek Gądecki (Kujawsko - Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK);
  • Andrzej Horniak (ICIMSS);

temat:
Europejskie aspekty polskich organizacji pozarządowych

organizator:
Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją (ICIMSS)

Jubileuszowy XX Wieczór Europejski poświęcony był sektorowi organizacji pozarządowych w Polsce. Zaproszeni goście omawiali kwestie związane z jego funkcjonowaniem z kilku perspektyw, tj. ekonomicznej czy prawnej, jednak zawsze wskazując na aspekty europejskie.

Pierwsze wystąpienie Marty Pejdy było prezentacją działalności warszawskiego stowarzyszenia Grupa Zagranica, która zrzesza organizacje z całej Polski działające na rzecz organizacji z zagranicy i we współpracy z nimi. Prelegentka przedstawiła najważniejsze pola aktywności organizacji, do których zalicza się wymiana informacji, udział w formułowaniu i realizowaniu polskiej polityki pomocowej czy współpraca z administracją publiczną.

Następna prezentacja także miała charakter międzynarodowy. Robert Musiałkiewicz opowiedział o różnicach i podobieństwach prawnych regulujących działalność organizacji pozarządowych w Polsce i wybranych krajach Europy. Wskazał na najpopularniejsze formy działalności społecznej i obywatelskiej w Niemczech, Wielkiej Brytanii i we Francji.

Kwestię ekonomizacji podjął w swoim wystąpieniu Jacek Gądecki. Opowiedział o historii i znaczeniu ekonomi społecznej dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Jako ostatni głos zabrał Andrzej Horniak, który przedstawił aktualne konkursy grantowe dla organizacji pozarządowych, skupiając się przede wszystkim na Programie KULTURA 2007-2013 oraz Programie Młodzież w Działaniu.

Rozpoczęcie spotkania – dyrektor ICIMSS Maria Śliwińska Marta Pejda (Grupa Zagranica)

 

 

Prelegenci i publiczność Wieczoru Europejskiego Publiczność Wieczoru

 

 

Prelegenci (od lewej – Andrzej Horniak, Robert Musiałkiewicz, Jacek Gądecki, Marta Pejda) oraz moderator spotkania – Anna Kola Prelegenci

 

 

Sala Kolumnowa Towarzystwa Naukowego w Toruniu Jacek Gądecki (Kujawsko – Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK)

 

 

Od lewej – Andrzej Horniak (ICIMSS) oraz Robert Musiałkiewicz (UMK) Moderator spotkania – Anna Kola (ICIMSS)

 

 

Dyskusja – głos z widowni Zakończenie spotkania

 

 

 

 

Początek strony