OFERTA

 

AKTUALNO¦CI

 

O NAS

 

BIURO INFORMACJI
O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH

 

WYDAWNICTWO

 

PROJEKTY EUROPEJSKIE

 

WIECZORY EUROPEJSKIE
Rada Programowa
Kalendarz imprez
Współpraca

 

BIESŁAN

 

ARCHIWUM 1997-2001

 

SZKOLENIA i KURSY

 

INFORMATOR TWÓRCY KULTURY TORUNIA

 

BIBLIOTEKA KOLEKCJI PRYWATNYCH

 

UNCOMMON CULTURE

 

MEDIA O NAS

 

 

XXII Wieczór Europejski

"Odpowiedzialność i prowokacja artystyczna"

czas:
30 kwietnia 2008 roku, godz. 17-19

miejsce:
Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Sala Kolumnowa

uczestnicy:

  • prof. art. mal. Piotr Klugowski, dziekan Wydziału Sztuk Pięknych UMK;
  • prof. art. graf. Wiesław Smużny, wykładowca w Zakładzie Plastyki Intermedialnej WSP UMK;
  • dr hab. Jacek-Rafał Kudelski, kurator kolekcji Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu


Wieczór poprowadził Piotr Kożurno.

temat:
Odpowiedzialność i prowokacja artystyczna

organizator:
Międzynarodowe Centrum Zarz±dzania Informacj± (ICIMSS)

W Wieczorze wzięło udział ok. 30 osób. Jako pierwszy zabrał głos prof. Piotr Klugowski, który przedstawił problem z punktu widzenia osoby mającej wpływ na kształcenie artystów. W jego ujęciu w kształceniu artystyczne powinno się doceniać wagę tradycji (podobnie jak Wydział Sztuk Pięknych przykłada wagę do pielęgnowania pamięci o swoich wileńskich korzeniach), z drugiej strony nie można jednak ignorować nowoczesności, czemu ma między innymi służyć wprowadzenie nowej specjalności - plastyki intermedialnej. Z kolei dr Jacek-Rafał Kudelski określił odpowiedzialność instytucji, jaką jest Centrum Sztuki Współczesnej w kontekście dialogu międzykulturowego, czym nawiązał bezpośrednio do tematyki debaty brukselskiej. Prof. Wiesław Smużny mówił z pozycji czynnego artysty. Doświadczenie jakim była "Akcja Lucim", pozwoliła mu na określenie odpowiedzialności artysty w sposób osobisty, z jednej strony jako potrzebę żywej i spontanicznej interakcji z odbiorcami, z drugiej jako uczciwość wobec siebie i dobre opanowanie warsztatu.

W następnej części nastąpiła dyskusja między prelegentami a publicznością, w której podjęto m.in. wątek odpowiedzialności artystów w kontekście współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych. Jako przykład przedstawiono tu prace o tematyce ekologicznej wystawiane na ostatnim biennale w Wenecji.

Wieczorowi towarzyszyły wystawy: akwarel dziekana WSP prof. Piotra Klugowskiego oraz dokumentacji "Akcji Lucim" prof. Wiesława Smużnego.

Dyrektor ICIMSS Maria Śliwińska przedstawia prelegentów Publiczność Wieczoru

 

 

Prelegenci: od lewej prof. art. graf. Wiesław Smużny, dr hab. Jacek-Rafał Kudelski, prof. art. mal. Piotr Klugowski, dziekan WSP UMK Prezentacja dr hab. Jacka-Rafała Kudelskiego z Centrum Sztuki Współczesnej

 

 

Prof. Wiesław Smużny odpowiada na pytania publiczności Jeden z uczestników dyskusji

 

 

Publiczność Wieczoru Publiczność Wieczoru

 

 

 

 

Pocz±tek strony