OFERTA

 

AKTUALNOŚCI

 

O NAS

 

BIURO INFORMACJI
O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH

 

WYDAWNICTWO

 

PROJEKTY EUROPEJSKIE

 

WIECZORY EUROPEJSKIE
Rada Programowa
Kalendarz imprez
Współpraca

 

BIESŁAN

 

ARCHIWUM 1997-2001

 

SZKOLENIA i KURSY

 

INFORMATOR TWÓRCY KULTURY TORUNIA

 

BIBLIOTEKA KOLEKCJI PRYWATNYCH

 

UNCOMMON CULTURE

 

MEDIA O NAS

 

 

XXIII Wieczór Europejski

"Miejsce pracy"

czas:
30 września 2008 roku, godz. 18

miejsce:
Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Sala Kolumnowa

  • prof. Ryszard Wiśniewski, Kierownik Zakładu Aksjologii i Etyki Społecznej UMK
  • Jimmy Kojima, Członek Zarządu Sharp Manufacturing Poland Sp. z o.o.
  • Jacek Żurawski, Przewodniczący Zarządu Regionu toruńsko-włocławskiego NSZZ "Solidarność"
  • Krystyna Dowgiałło, Radna Rady Miasta Torunia

temat:
Miejsce pracy

organizator:
Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją (ICIMSS)

W Wieczorze wzięło udział ok. 40 osób. XXIII Wieczór Europejski poświęcony był miejscu pracy. Temat wybrany został nieprzypadkowo, bowiem tegoroczne Wieczory Europejskie podążają śladem Debat Brukselskich, organizowanych przez Komisję Europejską w ramach Międzynarodowego Roku Dialogu Miedzykulturowego. Odbywające się co dwa miesiące debaty służą jako platforma wymiany idei i refleksji, wzbogacając dyskusję na temat dialogu międzykulturowego oraz integracji środowisk wielokulturowych.

W XXIII Wieczorze Europejskim staraliśmy się przedstawić pracę wieloaspektowo – jako temat badań filozoficznych ale także z punktu widzenia pracodawcy i pracownika. Świat nauki reprezentował prof. Ryszard Wiśniewski, który przedstawił miejsce pracy w przestrzeni etycznej. Interesy pracowników prezentował Jacek Żurawski - Przewodniczący Zarządu Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ "Solidarność", zaś punkt widzenia pracodawców przedstawił Jimmy Kojima, reprezentujący japońską firmę Sharp Manufacturing Poland Sp. z o.o. W długiej dyskusji poruszano wiele spraw, ale najwięcej pytań dotyczyło odmiennej od europejskiej kultury pracy oraz systemu wynagradzania i awansowania w jednej z największych, międzynarodowych firm regionu. W dyskusji uczestniczyli między innymi: Wanda Kowalik - Prezes Fundacji "Odnowa Zabytków Torunia", Andrzej Drozdowski - dyrektor X Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu, Jerzy Okoński - dyrektor Fortu IV, Katarzyna Tomkowiak – kierownik Informatorium Książnicy Kopernikańskiej.

Dyskusję moderowała Krystyna Dowgiałło – radna wojewódzka poprzedniej kadencji i Rady Miasta Torunia – obecnie, wcześniej dyrektorująca Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy.

Uczestnicy spotkania mieli także sposobność podziwiania prac plastycznych dzieci z całego świata, bowiem Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka przygotowała wystawę "Oczami dziecka, czyli miejsca pracy pracowników przyszłości". Można było przekonać się, jak miejsca pracy widzą dzieci z tak egzotycznych miejsc jak Indonezja czy Indie, co poszerzało aspekt wielokulturowości spotkania. Kliknij TUTAJ aby obejrzeć zdjęcia prac.

Dyrektor ICIMSS Maria Œliwińska przedstawia prelegentów Uczestnicy Wieczoru, od lewej prof. Ryszard Wiśniewski, Jacek Żurawski, Krystyna Dowgiałło, Jimmy Kojima (stoi), Edward Maliszewski

 

 

Publiczność Wieczoru Publiczność Wieczoru

 

 

Jeden z uczestników dyskusji Jeden z uczestników dyskusji (Andrzej Drozdowski, dyrektor Zespołu Szkół Nr 10 w Toruniu)

 

 

Jeden z uczestników dyskusji Jedna z uczestniczek dyskusji (Wanda Kowalik, prezes Fundacji Odnowy Zabytków Torunia im. J. Remera)

 

 

 

 

Początek strony