OFERTA

 

AKTUALNOŚCI

 

O NAS

 

BIURO INFORMACJI
O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH

 

WYDAWNICTWO

 

PROJEKTY EUROPEJSKIE

 

WIECZORY EUROPEJSKIE
Rada Programowa
Kalendarz imprez
Współpraca

 

BIESŁAN

 

ARCHIWUM 1997-2001

 

SZKOLENIA i KURSY

 

INFORMATOR TWÓRCY KULTURY TORUNIA

 

BIBLIOTEKA KOLEKCJI PRYWATNYCH

 

UNCOMMON CULTURE

 

MEDIA O NAS

 

 

XXV Wieczór Europejski

"Dialog międzyreligijny: Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej w Grodzie Kopernika"

czas:
17 listopada 2008 roku, godz. 18

miejsce:
Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Sala Kolumnowa

  • O. dr Maksymin Tandek OFM

temat:
Dialog międzyreligijny: Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej w Grodzie Kopernika

organizator:
Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją (ICIMSS)

Debata na temat dialogu międzykulturowego była kolejną z cyklu Debat Brukselskich. W Wieczorze Europejskim udział wzięło około 50 osób. Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele Urzędu Miasta, Pani Agnieszka Lisek, Dyrektor Wydziału Rozwoju i Programowania Europejskiego oraz Pan Rafał Pietrucień, wiceprezydent Torunia. Nie zabrakło reprezentanta duchowieństwa - księdza Józefa Nowakowskiego, proboszcza parafii Wniebowzięcia NMP, jak również przedstawicieli świata nauki w osobie Pani Alicji Saar-Kozłowskiej oraz prof. Janusza Małłka, którzy to goście aktywnie brali udział w dyskusji, za co serdecznie dziękujemy.

Na spotkaniu rozwinęła się ciekawa dyskusja. Ojciec Maksymin Tandek chętnie odpowiadał na pytania z sali, które dotyczyły stanu prac budowy Wyższej Szkoły Filologii Hebrajskiej, warunków rekrutacji, zaplecza naukowego, kadry profesorskiej, możliwości wyjazdów naukowych, formy prowadzenia zajęć.

Zarówno prelegent, jak i osoby biorące udział w dyskusji zgodziły się, że powstanie ośrodka o charakterze międzynarodowym ma ogromny wpływ na naszą świadomość. Obie strony debaty wyraziły nadzieję, że poprzez możliwość poznania kultury innego kraju, w tym przypadku języka hebrajskiego, nastąpi pogłębienie więzi i wzmocnienie tolerancji dla odmiennych kultur. Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej będzie pełnić z pewnością bardzo ważną rolę we wzmacnianiu dialogu międzykulturowego. Należy jednocześnie zaznaczyć, że będzie to pierwsza w kraju szkoła wyższa o tak kompleksowym podejściu do nauczania języka hebrajskiego.

Publiczność Wieczoru Jeden z uczestników Wieczoru, Adam Kola, zadaje pytanie Ojcu Maksyminowi

 

 

Ojciec Maksymin w trakcie swojej prelekcji Publiczność Wieczoru

 

 

Prof. Janusz Małłek zadaje pytania Jedna z uczestniczek Wieczoru w trakcie zadawania pytań

 

 

Ojciec dr Maksymin Tandek Przedstawiciele Urzędu Miasta: Agnieszka Lisek i Rafał Pietrucień

 

 

 

 

Początek strony