OFERTA

 

AKTUALNOŚCI

 

O NAS

 

BIURO INFORMACJI
O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH

 

WYDAWNICTWO

 

PROJEKTY EUROPEJSKIE

 

WIECZORY EUROPEJSKIE
Rada Programowa
Kalendarz imprez
Współpraca

 

BIESŁAN

 

ARCHIWUM 1997-2001

 

SZKOLENIA i KURSY

 

INFORMATOR TWÓRCY KULTURY TORUNIA

 

BIBLIOTEKA KOLEKCJI PRYWATNYCH

 

UNCOMMON CULTURE

 

MEDIA O NAS

 

 

XXXIV Wieczór Europejski

"Lokalne oblicze Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym"

czas:
28 kwietnia 2010 roku, godz. 17

miejsce:
Towarzystwo Naukowe w Toruniu, ul. Wysoka 16

uczestnicy:

  • Dorota Wróblewska - Dyrektor ROPS w Toruniu
  • Jadwiga Wojciechowska - Prezes Banku Żywności w Toruniu
  • Ludmiła Isbrandt-Bartczak - Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Toruniu
  • Anna Kola - ICIMSS

temat:
Lokalne oblicze Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym

organizatorzy:

  • Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją (ICIMSS)

W spotkaniu udział wzięło ok. 30 osób, w tym przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych, Urzędu Miasta Torunia, jak i reprezentanci środowiska akademickiego.

Celem spotkania było przedstawienie ubóstwa i wykluczenia społecznego w Polsce postrzeganego oczami działaczy społecznych i pracowników socjalnych. Prelegenci podjęli próbę ukazania "lokalnego oblicza" Europejskiego Roku Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu.

Przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej- p. D. Wróblewska podkreślała rolę aktywnych form pomocy dla ludności potrzebującej. Zasygnalizowane zostały możliwości otrzymania dotacji ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Prelegenci zgodnie przyznali, że problem ubóstwa i wykluczenia społecznego dotyka zarówno osoby młode, jak i starsze, czy niepełnosprawne. Do powodów wykluczenia zaliczono m.in. wiek, wykształcenie, dochody, pozycję społeczną. Coraz częściej osoby ubogie i wykluczone szukają kontaktu, chcą być równouprawnionymi uczestnikami dyskusji. Podkreślono rolę efektywnej współpracy administracji z organizacjami pozarządowymi co do efektów, jakie ma przynieść ten Rok.

Prelegenci Powitanie publicznoœci przez prowadzącą Wieczór Annę Kolę

 

 

Publiczność zgromadzona na Wieczorze Publiczność zgromadzona na Wieczorze

 

 

Głos zabiera pani Jadwiga Wojciechowska Poczęstunek

 

 

Publicznoœć Wieczoru zadaje pytania Publicznoœć Wieczoru zadaje pytania

 

 

 

 

Początek strony