OFERTA

 

AKTUALNO¦CI

 

O NAS

 

BIURO INFORMACJI
O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH

 

WYDAWNICTWO

 

PROJEKTY EUROPEJSKIE

 

WIECZORY EUROPEJSKIE
Rada Programowa
Kalendarz imprez
Współpraca

 

BIESŁAN

 

ARCHIWUM 1997-2001

 

SZKOLENIA i KURSY

 

INFORMATOR TWÓRCY KULTURY TORUNIA

 

BIBLIOTEKA KOLEKCJI PRYWATNYCH

 

UNCOMMON CULTURE

 

MEDIA O NAS

 

 

XLI Wieczór Europejski

"Senior – aktywny wolontariusz"

Czas:
27 czerwca 2011 roku, godz. 17:00

Miejsce:
Muzeum Etnograficzne w Toruniu

Uczestnicy:

  • Beata Chomicz - Harcerski Krąg Seniorów
  • Stanisława Zielińska - Uniwersytet Trzeciego Wieku

Temat:
Senior – aktywny wolontariusz

organizatorzy:

  • Międzynarodowe Centrum Zarz±dzania Informacj± (ICIMSS)
  • Europe Direct Inowrocław
  • Europe Direct Bydgoszcz przy WSG w Bydgoszczy

Moderator:
Marta Tybura, Europe Direct Inowrocław

W spotkaniu uczestniczyło ok. 30 osób. Wieczór poświęcony był wolontariatowi seniorów. Do udziału w debacie zaprosiliśmy osoby z długoletnim doświadczeniem, działające w obszarze wolontariatu.

Jednym z gości była p. Beata Chomicz, przedstawicielka Harcerskiego Kręgu Seniorów, była członkini Armii Krajowej. Jej wystąpienie dotyczyło istoty wolontariatu, zaangażowania w pracę wolontariacką osób w każdym wieku. Podkreślała, że bycie wolontariuszem to przede wszystkim wewnętrzne powołanie do niesienia pomocy, oparte na wpojonych zasadach i wyznawanych wartościach.

Jako druga wystąpiła p. Stanisława Zielińska, opiekunka sekcji "Bank Czasu, Wolontariat" Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W prezentacji multimedialnej przedstawiła historię, dokonania i obszary ponad dwudziestoletniej działalności Toruńskiego UTW, w tym również w zakresie wolontariatu.

Działania obydwu organizacji dowodzą, że wolontariat seniorów niesie ze sobą pożytek w wielu wymiarach. Praca społeczna staje się drogą aktywizacji osób starszych i integracji międzypokoleniowej, a tym samym stwarza możliwość przekazania wartości fundamentalnych dla relacji międzyludzkich.

Po części merytorycznej, publiczność miała okazję wziąć udział w dyskusji. W odpowiedzi na zadawane pytania głos zabrała również p. Lidia Lach, komendantka Hufca Toruń, towarzysząca podczas spotkania p. Beacie Chomicz.Dr Maria Śliwińska wita zgromadzoną publiczność Prelegenci

 

 

Prowadząca Wieczór Marta Tybura Stanisława Zielińska oraz Beata Chomicz
Beata Chomicz w trakcie prelekcji Stanisława Zielińska w trakcie prezentacji
Publiczność Wieczoru Lidia Lach opowiada o kondycji harcerstwa w Polsce

 

 

 

 

Pocz±tek strony