OFERTA

 

AKTUALNO¦CI

 

O NAS

 

BIURO INFORMACJI
O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH

 

WYDAWNICTWO

 

PROJEKTY EUROPEJSKIE

 

WIECZORY EUROPEJSKIE
Rada Programowa
Kalendarz imprez
Współpraca

 

BIESŁAN

 

ARCHIWUM 1997-2001

 

SZKOLENIA i KURSY

 

INFORMATOR TWÓRCY KULTURY TORUNIA

 

BIBLIOTEKA KOLEKCJI PRYWATNYCH

 

UNCOMMON CULTURE

 

MEDIA O NAS

 

 

XLII Wieczór Europejski

"Aktywno¶ć i solidarno¶ć"

Czas:
25 kwietnia 2012 roku, godz. 17:00

Miejsce:
Muzeum Etnograficzne w Toruniu

Uczestnicy:

  • Jolanta Michałek, Fundacja Gospodarcza Pro Europa
  • Lidia Królikowska, Toruński Uniwersytet Trzeciego Wieku

Temat:
Aktywno¶ć i solidarno¶ć

organizatorzy:

  • Międzynarodowe Centrum Zarz±dzania Informacj± (ICIMSS)
  • Europe Direct Inowrocław
  • Europe Direct Bydgoszcz przy WSG w Bydgoszczy

Moderator:
Anna Marcinkiewicz, Międzynarodowe Centrum Zarz±dzania Informacj±

XLII Wieczór Europejski odbył się w Muzeum Etnograficznym w Toruniu i nawiązywał do Europejskiego Dnia Solidarności Międzypokoleniowej przypadającego na 29 kwietnia. W debacie uczestniczyło ok. 50 osób, w tym licznie zgromadzeni słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Witaj±c publiczno¶ć Wieczoru, Pani Dyrektor Maria ¦liwińska przedstawiła projekt europejski EuropeanaPhotography, którego partnerem jest ICIMSS. Zachęciła wszystkich zebranych go¶ci do współpracy i wł±czenia się w realizację projektu poprzez poszukiwanie w prywatnych archiwach zdjęć pochodz±cych sprzed 1939 r.

Spotkanie rozpoczął występ młodzieżowej grupy tanecznej TSE Crew oraz pokaz klipu zrealizowanego z udziałem tancerzy.

W głównej części Wieczoru zostały przedstawione dwie prezentacje multimedialne związane z obchodami Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.

Jednym z gości była p. Jolanta Michałek, przedstawicielka Fundacji Gospodarczej Pro Europa, która wygłosiła prezentację na temat Wykorzystania potencjału dojrzałych pracowników na przykładzie projektu innowacyjnego Mentoring 50+. W wystąpieniu towarzyszył jej również prezes Fundacji, koordynator projektu p. Roman Chamier-Ciemiński. Prezentacja dotyczyła możliwości rozwoju i utrzymania aktywności zawodowej osób powyżej 50 roku życia, jakie daje mentoring. Dla dojrzałych pracowników jest to przede wszystkim okazja do praktycznego wykorzystania ich potencjału i cennego doświadczenia zawodowego. Mentoring jest również szczególną formą wspierania idei integracji i solidarności międzypokoleniowej oraz budowania poczucia własnej wartości wśród osób starszych.

Jako druga wystąpiła p. Lidia Królikowska, vice prezes ds. organizacyjnych Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Prelegentka przedstawiła ogół działań Toruńskiego UTW, zwracając szczególną uwagę na aktywność osób starszych w życiu publicznym, kulturalnym, działalność wolontariacką o charakterze międzypokoleniowym, a także tę promującą zdrowy tryb życia wśród seniorów. Pani Królikowska podkreśliła również działalność ponadlokalną, zaangażowanie TUTW w akcje ogólnopolskie, współpracę z zaprzyjaźnionymi UTW, udział w konferencjach, spotkaniach i kongresach.

W ostatniej części spotkania głos zabrała również p. Maria Pokrzywnicka kierownik działu edukacji Muzeum Etnograficznego kierując do zgromadzonych gości zaproszenie do udziału w cyklu spotkań organizowanych z myślą o osobach powyżej 55 roku życia.Występ grupy TSE Publiczność wieczoru

 

 

Dr Maria Śliwińska wita zgromadzoną publiczność Publiczność zgromadzona na wieczorze
Roman Chamier-Ciemiński podczas rozmowy na temat projektu "Mentoring 50+" Pani Lidia Królikowska w trakcie swojej prezentacji
Pani Maria Pokrzywnicka opowiada o ofercie Muzeum Etnograficznego, skierowanej do seniorów

 

 

 

 

Pocz±tek strony