Start arrow O projekcie

O projekcie
Projekt CUSTODES (Cultural Sites and Tourism: Development of European Strategies), który w 2008 roku otrzymał dofinansowanie w ramach programu Europa Środkowa, prowadzony jest przez włoską Prowincję Rimini. Projekt ma na celu zwiększenie wartości ekonomicznej miejsc o znaczących wartościach kulturowych (np. stanowisk archeologicznych, zamków historycznych, uzdrowisk itp.), w tym rozwój produktu turystycznego na obszarach usytuowanych w pewnym oddaleniu od głównych szlaków czy centrów turystycznych (maksymalnie do 50 km).

W roku 2009 ramach współpracy transnarodowej, Województwo zidentyfikowało obszary pilotażowe, obejmujące następujące miejscowości: Szafarnia (Ośrodek Chopinowski), Kłóbka (Kujawsko-Pomorski Park Etnograficzny) oraz Kałdus (wykopaliska archeologiczne). Ponadto we współpracy z Międzynarodowym Centrum Zarządzania Informacją z Torunia, opracowana zostanie interaktywna baza, zawierająca katalog miejsc i obiektów o znaczeniu kulturowym.

Obecnie realizowany projekt CUSTODES ma na celu zwiększenie wartości ekonomicznej miejsc o znaczących wartościach kulturowych (stanowisk archeologicznych, zamków historycznych, uzdrowisk itp.), w tym rozwój produktu turystycznego na obszarach usytuowanych w pewnym oddaleniu od głównych szlaków czy centrów turystycznych (maksymalnie do 50 km). W ramach współpracy Województwo zajmie się m.in. identyfikacją ww. obszarów przy pomocy wspólnie przyjętych kryteriów, budową interaktywnej bazy zawierającej katalog miejsc i obiektów o znaczeniu kulturowym, opracowaniem strategii opartej na modelach obsługi ruchu turystycznego oraz realizacją projektów pilotażowych. Do tych ostatnich włączono prace związane m.in. z uruchomieniem parku kulturowego w Wietrzychowicach oraz parku archeologicznego w Kałdusie.

Zmieniony ( 04.11.2010. )