OFERTA

 

AKTUALNOŚCI

 

O NAS

 

BIURO INFORMACJI
O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH
Kim jesteśmy
Cele i działania
Inne działania
Pracownicy
Kontakt

 

WYDAWNICTWO

 

PROJEKTY EUROPEJSKIE

 

WIECZORY EUROPEJSKIE

 

BIESŁAN

 

ARCHIWUM 1997-2001

 

SZKOLENIA i KURSY

 

INFORMATOR TWÓRCY KULTURY TORUNIA

 

BIBLIOTEKA KOLEKCJI PRYWATNYCH

 

UNCOMMON CULTURE

 

MEDIA O NAS

 

 

BIURO INFORMACJI O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH (BIFE)

Inne działania prowadzone przez Biuro Informacji o Funduszach Europejskich

Współorganizacja II Toruńskiego Forum Organizacji Pozarządowych

29 października 2004

Dwór Artusa w Toruniu

Na zaproszenie Wydziału Rozwoju i Projektów Europejskich Urzędu Miasta Torunia zespół BIFE uczestniczył w organizacji II Toruńskiego Forum Organizacji Pozarządowych.

Nasza działania objęły:

  • przygotowanie aktualnej bazy adresowej toruńskich organizacji pozarządowych,
  • przygotowanie materiałów do teczek,
  • wysyłanie zaproszeń,
  • przyjmowanie zgłoszeń organizacji uczestniczących w Forum,
  • obsługę samego Forum (rejestracja uczestników, przygotowanie stanowisk pracy grup roboczych).

Na forum, w części poświęconej nowym inicjatywom oraz działaniom na rzecz trzeciego sektora w Toruniu, została zaprezentowana działalność Biura Informacji o Funduszach Europejskich. W swoim wystąpieniu, Andrzej Horniak przedstawił ofertę Biura dla organizacji pozarządowych oraz zaprosił do udziału w serwisie LIST@ - tematycznych listach dyskusyjnych umożliwiających wymianę informacji między organizacjami w zakresie funduszy europejskich i krajowych.

W Forum uczestniczyło prawie 250 przedstawicieli organizacji non-profit z Torunia.

Pomoc dla rolników z gminy Czernikowo w zakresie wypełniania wniosków o dopłaty bezpośrednie

31.05 - 15.06.2004

Gminne Centrum Informacji w Czernikowie

Zespół ICIMSS włączył się do akcji wspierania rolników starających się o dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych. W tym celu nawiązana została współpraca z Biurem Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Toruniu.

27 maja 2004 dwóch pracowników Stowarzyszenia wzięło udział w szkoleniu przeprowadzonym przez toruńskie biuro ARiMR. Na 2-godzinnym szkoleniu przekazano praktyczne rady i zasady wypełniania wniosków o wpis do ewidencji producentów, o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych, o przyznanie płatności z tytułu wsparcia działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania. 31 maja, po konsultacji z gminami z powiatu toruńskiego, zespół skierowano do Gminnego Centrum Informacji w Czernikowie. Przez około 5 godzin dziennie, pracownicy ICIMSS pomagali rolnikom w prawidłowym wypełnianiu wniosków, sprawdzali i korygowali wnioski już wypisane, udzielali informacji i rozpowszechniali broszury ARiMR.

Do 15 czerwca, pierwotnego terminu zgłaszania wniosków, pomoc objęła bezpośrednio około 50 rolników.

Prezentacja BIFE ,,Finansowe wsparcie Unii Europejskiej dla organizacji rozwojowych"

seminarium Solidarna Europa,

17 czerwca 2004

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Biuro Informacji o Funduszach Europejskich wzięło udział w seminarium ,,Solidarna Europa - edukacja humanitarna i międzynarodowa pomoc humanitarna w praktyce", zorganizowanym przez Biuro Pomorskie Fundacji Polska Akcja Humanitarna dla organizacji pozarządowych i instytucji edukacyjnych Torunia. Seminarium zostało zrealizowane w ramach projektu "Solidarna Europa", prowadzonego przez PAH dzięki pomocy finansowej UE, w celu promowania humanitarnego aspektu tożsamości europejskiej i solidarności z ubogimi Trzeciego Świata.

W odpowiedzi na zaproszenie organizatorów Andrzej Horniak przygotował i zaprezentował na seminarium multimedialną prezentację ,,Finansowe wsparcie Unii Europejskiej dla organizacji rozwojowych". W prezentacji omówione zostały takie zagadnienia, jak:

  • źródła pomocy rozwojowej Wspólnoty,
  • reformy zarządzania zewnętrzną pomocą,
  • relacje instytucji unijnych z organizacjami rozwojowymi,
  • linie budżetowe UE, w ramach których finansowane mogą być projekty i programy organizacji działających na rzecz krajów rozwijających się,
  • internetowe narzędzia, pomocne przy samodzielnym poszukiwaniu grantów na działania na rzecz ubogich krajów Trzeciego Świata.

W seminarium uczestniczyło około 30 zaproszonych osób z Torunia i regionu kujawsko-pomorskiego.

 

 

Początek strony