Czachowski Hubert

Etnolog, doktor nauk humanistycznych, dziennikarz, dyrektor Muzeum Etnograficznego w Toruniu

Data urodzenia: 29 XI 1964 r.

Miejsce urodzenia: Poznań

Dyplom: 1991 – Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, UAM w Poznaniu, etnologia


W 1991 r. ukończył etnologię w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego praca magisterska, napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Zbigniewa Jasiewicza, zatytułowana była Mity tradycyjne i nowoczesne. Geneza, charakter, funkcje. W 2002 r. uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie etnologii za rozprawę Cuda, wizjonerzy i pielgrzymi – studium religijności mirakularnej końca XX wieku w Polsce. Od 1996 r. jest zatrudniony w Muzeum Etnograficznym im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu. Był kierownikiem Działu Folkloru, obecnie piastuje stanowisko dyrektora (od 2008 r.). Zajmuje się badaniem religijności ludowej, obrzędami, świętami oraz antropologią współczesności. Współpracuje z Zakładem Badania Kultury Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest autorem scenariuszy wystaw, poświęconych religijności ludowej, magii, obrzędom i obyczajom wiejskim m.in. Pamiątka z wojska. Opowieść o życiu prawdziwego mężczyzny (1997), na temat żołnierskiej subkultury. Opublikował też w pismach fachowych wiele rozpraw o tej tematyce. Hubert Czachowski jest zastępcą redaktora naczelnego pisma Ikonosfera. Studia z socjologii i antropologii obrazu. Jego zainteresowania skupione są wokół kultury symbolicznej, antropologii wizualnej, antropologicznych badań nad sztuką.


Członkostwo w organizacjach:


Od 2005 – Prezes Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, oddział touński


Zobacz także:

do góry