Powrót.

Czachowski Hubert


Publikacje:


Czachowski Hubert: Akwizytorzy szczęścia. O dawnych i współczesnych kolędnikach: komentarz wystawy. Pod red. Huberta CZACHOWSKIEGO, Agnieszki Kostrzewy-Majoch, Hanny M. Łopatyńskiej. Toruń : Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu, 2004. SS. 116


Czachowski Hubert: Cuda, wizjonerzy i pielgrzymi – studium religijności mirakularnej końca XX wieku w Polsce. Warszawa : Oficyna Naukowa, 2003.


Czachowski Hubert: Czy Camilo José Cela jest etnografem?. Lud, 1993, t. 76, s. 217-220


Czachowski Hubert: Do Torunia kupić kunia. W 60. rocznicę założenia oddziału toruńskiego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Pod red. Huberta CZACHOWSKIEGO, Adriana Mianeckiego, Toruń–Gdańsk 2008. SS. 285


Czachowski Hubert: Dziewiętnastowieczna sztuka dewocyjna ze zbiorów polskich. Szreniawa 2005. S. 16-37


Czachowski Hubert: Formy duszy. Rozmowa z Michałem Kokotem, Konteksty, 2005, nr 4


Czachowski Hubert: Listy, ceny i koń, czyli mikrohistoryczny opis zakupu muzealiów. Przegląd Bydgoski. Humanistyczne czasopismo naukowe, 1998. S. 58-63


Czachowski Hubert: O fotografii i etnografii. Polska Sztuka Ludowa. Konteksty, 1994, nr 1-2, s. 111-112


Czachowski Hubert: Objawienie fatimskie - mityczny apokryf XX wieku. W: Nie-Złota legenda. Kanoniczność i apokryficzność w kulturze. T. 1. Colloquia Ethnologica. Pod red. J. Eichstaedta, K. Piątkowskiego. Ożarów 2003. S. 87-95


Czachowski Hubert: Pamiątka z wojska : opowieść o życiu prawdziwego mężczyzny. Katalog wystawy pamiątek żołnierskich z XIX i XX wieku. Toruń–Warszawa 1997. SS. 57


Czachowski Hubert: Pomyłka, plotka, mit – przyczynek do badań nad mitami współczesnymi. Lud, 1992, t. 75, s. 191-204


Czachowski Hubert: Różne pijaków przypadki w 2 połowie XIX wieku na Pomorzu w świetle opisów z czasopisma "Pielgrzym". W: Życie codzienne na Kaszubach i Pomorzu na przełomie XIX i XX wieku, Pod red. J. Borzyszkowskiego. Gdańsk 2002. S. 179-194


Czachowski Hubert: Sacrum – obraz – przedmiot. W: Bezczasowy Ogród Jedności. Dziewiętnastowieczna sztuka dewocyjna ze zbiorów polskich. Szreniawa, 2005. S. 16-37


Czachowski Hubert: Teoretycy i praktycy, czyli ile mamy etnologii. Lud, 2005, t. 89, s. 289-294


Czachowski Hubert: W niebie i na ziemi : oblicza religijności ludowej. Wystawa ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Toruniu, V-IX 1999. Pod red. Huberta Czachowskiego, Hanny Gruszczyńskiej. Toruń 1999. SS. 55


Czachowski Hubert: Wigilia, czas oczekiwania, czas magii: komentarz wystawy. Pod red. Huberta CZACHOWSKIEGO, Iwony Święch, Toruń : Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej, 2000. SS. 70


Czachowski Hubert: Z trzeciego brzegu Wisły. Szkice z antropologii Torunia. Pod red. Hubert Czachowskiego. Toruń–Gdańsk 2008. SS. 140


Czachowski Hubert: Życiorys preparowany, czyli fakty i domysły utkane w historię. Rocznik Muzeum Etnograficznego w Toruniu, 1999, t. 2, s. 141-154


CZACHOWSKI Hubert, Marciniak Tomasz: Indianie sentymentalni: etnosocjologia komiksu i dziecięcych figurek. Zabawy i Zabawki, 1998, nr 3


do góry