CURRENT EVENTS

 

ABOUT US
ICIMSS' statute
Board of management
    Maria Sliwinska
    Piotr Konstanty
    Krystyna Berak
    Alicja Saar-Kozlowska
    Leigh Estabrook (USA)
    Ed Valauskas (USA)
    Maria Styblińska

 

THE EUROPEAN FUNDING
INFORMATION OFFICE

 

PUBLISHING HOUSE

 

EUROPEAN PROJECTS

 

EUROPEAN EVENINGS

 

BIESLAN

 

LINKS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Alicja Saar-Kozłowska
Alicja Saar-KozłowskaAlicja Saar-Kozłołowska - art historian, museologist, since 1983 lecturer on the Nicholas Copernicus University in Torun in Poland at the Department of Museology, Institute for Study, Restoration and Conservation of Cultural Heritage of the Faculty of Fine Arts, member of Associations of Art Historians in Poland and ICIMS;

 • in the year 1996 was given the Medal of Polar Star from His Mayesty the King of Sweden Carl XVI Gustaf as the acknowledgement of research on Vasa Family in Poland and Sweden;
 • lessons on history of modern art in Europe and in Poland, especially history and technique of sculpture, arranging of museum exhibitions, history of artistic doctrines;
 • preparing dissertation on subject A burial monument of Anna Vasa. The history, symbolic meaning and the problems of conservation and preservation;
 • the special field of scientific research is the biography of Anna Vasa (1568-1625, buried in Toruń), daughter of king Johan the III of Sewden and the polish royal princes Catherine Jagellonica, granddaughter of Gustav Vasa I and Sigismund The Old and Bona Sforza, en extraordinary woman in the early modern times, mainly interested in botany and phytotherapy, who by herself prepared medicines and ran a chemist`s shop for her subjects, the protector of ill and poor persons;
Selected list of publications concerning Vasa family:
 • Geneza fundacji pomnika grobowego Anny Wazówny w Kościele NP Marii w Toruniu (Genesis of Foundation of Anna Vasa`s Sepulchral Monument in the Saintest Virgin Mary`s Church in Toruń), [in:] Sztuka Torunia i Ziemi Chełmińskiej 1233-1815, edited by Józef Poklewski, Warszawa-Poznań-Toruń 1986, pp 159-179.
 • Przygotowania przed powtórnym pochówkiem Królewny Anny Wazówny w Kościele WNP Marii w Toruniu (Works before the Repeated Burial of the Royal Princess Anna Vasa in the St. Mary`s Church), "Przegląd Regionalny" R. I/1995, Nr 2, pp. 79-111.
 • Infantka Szwecji i Polski. Anna Wazówna 1568-1625. Legenda i rzeczywistość (The Infanta of Sweden and Poland Anna Vasa 1568-1625. The Myth and the Reality), Toruń 1995, pp. 189.
 • Colloquium Charitativum Secundum i pochówek Anny Wazówny. Obchody Międzynarodowego Roku Tolerancji w Toruniu (12-15 października 1995 r. (Coloquium Charitativum Secundum and Burial of Anna Vasa. Celebration of the International Year of Tolerance in Toruń), "Rocznik Toruński" t. 23/1996, pp. 207-218.
 • Toruńskie obchody Międzynarodowego Roku Tolerancji w 1995 roku. Colloquium Charitativum i pochówek Anny Wazówny (Thorunian Celebration of the International Year of Tolerance in 1995. Colloquium Charitativum and Reburial of Anna Vasa), "Przegląd Regionalny" R. II/1996, Toruń 1997, nr 1, pp. 99-155 (the developed version with the notes and photo-report from reburial of Anna Vasa in 1995).
 • Remembrance of Swedish-Polish History, "Livrustkammaren". Journal of the Royal Armoury 1995-96, Stockholm 1997, pp. 87-136 (biography of Anna Vasa and relation from her reburial in 1995 r.).
 • Śmierć i problemy pochówku Anny Wazówny w Brodnicy (The Death and the Problems of the Burial of Anna Vasa in Brodnica), "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo XXVII - Nauki Humanistyczno-Społeczne" Toruń 1996, z. 298, pp. 45-94.
 • Napisy na pomniku grobowym królewny Anny Wazówny w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu. Pytanie o granice interpretacji (The Inscriptions on the Grave Monument of Anna Vasa in the Saintest Virgin Mary`s Assumption Church in Toruń) [in:] Inskrypcje toruńskie, edited by Irena Sawicka, Toruń 1999, pp. 115-165.
 • Anna Vasas ar i Polen. Bildrag till forskningen om prinsessans personlighet, "Acta Sueco-Polonica" 7/1998, Uppsala 1999, pp. 1-18.
 • Dwie wystawy poświęcone rodzinie Wazów w Szwecji (Two Exhibitions devoted to the Vasa Family in Sweden), "Acta Sueco-Polonica" 7/1998, Uppsala 1999, pp. 167-168.
 • Polskie lata Anny Wazówny. Przyczynek do badań nad osobowością postaci w świetle nowo poznanych źródeł, "Almanach Historyczny" t. 3, 2001, pp. 40-71 (Polish developed version of article concerning Anna`s personality with quotation of Anna Vasa`s letters written to Ursula Meierin).
 • Historia fundacji i rekonstrukcje pomnika grobowego króla Jana III w katedrze w Uppsali. Przyczynek do badań nad twórczością Willema van den Blocka (The History of the Foundation and Reconstruction of the Tomb Monument of King John III Vasa in Uppsala Cathedral. A Contribution to Studies of the Work of Willem van den Block), [in:] Stosunki Polsko-Szwedzkie w epoce nowożytnej. Polish-Swedish Relations from 16th to 18th Centuries. Materiały Sesji, Warszawa, grudzień 1999, Zamek Królewski w Warszawie, Warszawa 2001, pp. 63-106.
 • Princess Anna Vasa. En extraordinary woman in Swedish and Polish history, [in:] The Vasa Dynasty and the Baltic Region. Politics, Religion and Culture 1560-1660, Kalmar Castle, 2003, pp. 39-50.
 • Klejnoty Anny Wazówny w jej wizerunku nagrobnym w Toruniu (Anna Vasa`s Jewels in her Grave Sculpture in Toruń), [in:] Biżuteria w Polsce. Amulet - znak - klejnot, Materiały z IV sesji Naukowej zorganizowanej przez Toruński Oddział Historyków Sztuki oraz Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. w Gdańsku w dniach 6-7 marca 2003 roku, edited by Katarzyna Kluczwajd, Toruń 2003, pp. 56-68, 184-188.
 • Anna Wazówna - "Królowa Botaniki Polskiej". Mądra królewna w historii staropolskiej medycyny (Anna Vasa - "The Queen of Polish Botany". The Wise Princess in Old Polish Medicine), [in:] Album Amicorum. Między Wilnem a Toruniem. Księga pamiątkowa dedykowana prof. Józefowi Poklewskiemu, Toruń 2008, pp. 303-319.

 

 

To the top of this page

 

 

Last modified: 04-22-2009   All rights reserved by ICIMSS ©  Contact

Translated by Elżbieta Mątwicka