OFERTA

 

AKTUALNOŚCI

 

O NAS

 

BIURO INFORMACJI
O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH

 

WYDAWNICTWO

 

PROJEKTY EUROPEJSKIE

 

WIECZORY EUROPEJSKIE

 

BIESŁAN

 

ARCHIWUM 1997-2001

 

SZKOLENIA i KURSY

 

INFORMATOR TWÓRCY KULTURY TORUNIA

 

BIBLIOTEKA KOLEKCJI PRYWATNYCH

 

UNCOMMON CULTURE

 

MEDIA O NAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODZIĘKOWANIA

DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W KONFERENCJI

"Promocja europejskiego dziedzictwa kulturowego w świecie"

Konferencja, która była podsumowaniem projektu MICHAEL, realizowanego przez ministerstwa i instytucje kultury z Europy, odbyła się w dniach 19-20 maja 2008 r., w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II w Warszawie, Plac Bankowy 1.

Polskim partnerem projektu jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, które w ścisłej współpracy z Międzynarodowym Centrum Zarządzania Informacją realizuje zadania, polegające m.in. na tworzeniu inwentarza kolekcji zbiorów cyfrowych. Część zidentyfikowanych kolekcji dostępna jest już pod adresem:

http://www.michael-culture.pl

Zasoby wykazane w portalu MICHAEL włączone zostaną do Europejskiej Biblioteki Cyfrowej, z którą nawiązana została formalna współpraca, zgodnie z życzeniem Komisji Europejskiej.

W konferencji uczestniczyli partnerzy projektu - reprezentanci ministerstw z kilkunastu krajów Unii Europejskiej oraz instytucji kultury współpracujących z ministerstwami, zaproszeni goście z zagranicy, przedstawiciele Komisji Europejskiej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także licznych polskich instytucji, przede wszystkim archiwów, bibliotek i muzeów. Z programem konferencji oraz prezentacjami poszczególnych wystąpień zapoznać się Państwo mogą TUTAJ: Program konferencji.

Zależy nam na aktywnym włączeniu polskich instytucji w działania związane z rejestracją kolekcji cyfrowych, a następnie, we współpracy z Europejską Biblioteką Cyfrową, odpowiednio koordynowaną i finansowaną digitalizacją zasobów polskich. Celem tych działań jest zarówno zapewnienie dostępu do kolekcji polskiemu środowisku naukowemu, jak też promocja nauki i kultury polskiej za granicą.

Dziękujemy za Państwa uczestnictwo.

Maria Śliwińska
Dyrektor Międzynarodowego Centrum
Zarządzania Informacją

Komitet organizacyjny:

 

 

Początek strony