OFERTA

 

AKTUALNOŚCI
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002

 

O NAS

 

BIURO INFORMACJI
O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH

 

WYDAWNICTWO

 

PROJEKTY EUROPEJSKIE

 

WIECZORY EUROPEJSKIE

 

BIESŁAN

 

ARCHIWUM 1997-2001

 

SZKOLENIA i KURSY

 

INFORMATOR TWÓRCY KULTURY TORUNIA

 

BIBLIOTEKA KOLEKCJI PRYWATNYCH

 

UNCOMMON CULTURE

 

MEDIA O NAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Współpraca instytucji kultury w cyberprzestrzeni

Seminarium projektu MINERVA

1 lutego 2005

Warszawa, Muzeum Archeologiczne, Długa 52

Seminarium przeznaczone dla najbardziej zaawansowanych w realizacji i planowaniu projektów dygitalizacji zbiorów przedstawicieli archiwów, bibliotek, muzeów.

Program seminarium:

9:00 - 11:00

rejestracja, zwiedzanie Muzeum, kawa

11:00 - 13:00

Wojciech Brzeziński, Dyrektor Muzeum, Powitanie gości

Maria Śliwińska, Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją, Toruń; Pełnomocnik Ministra Kultury ds. projektu MINERVA: Próby współpracy między archiwami, bibliotekami i muzeami. Kolejny krok.

Antonella Fresa, reprezentant koordynatora projektu Włoskie Ministerstwo Kultury: The MINERVA framework: Good Practices in Digitisation. Cultural websites quality and principles

Ewa Potrzebnicka, Biblioteka Narodowa, Warszawa: Dygitalizacja zbiorów w Bibliotece Narodowej

Ewa Rosowska, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa: Digitalizacja zasobu archiwów państwowych. Stan obecny, potrzeby, perspektywy

Agnieszka Jaskanis, Państwowe Muzeum Archeologiczne, Dorota Folga-Januszewska, Muzeum Narodowe w Warszawie: Dygitalizacja zbiorów muzeów: standardy i zasady oraz możliwości ich wykorzystania w Polsce.

Elżbieta Górska, Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy, koordynator projektu CALIMERA: doświadczenia współpracy między bibliotekami, archiwami, muzea

Mirosław Górny, Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych, UAM, Poznań: Koordynacja procesów dygitalizacyjnych w bibliotekach regionu. Na przykładzie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej.

Krzysztof Marszałek, Ministerstwo Kultury, Warszawa: Finansowanie działalności instytucji kultury w ujęciu horyzontalnym

13:00 - 14:00

obiad

14:00 - 17:00

prezentacja problemów występujących przy realizacji praktycznej projektów dygitalizacji (uczestnicy spotkania - po 10 min. Wg zgłoszeń):

  Kazimierz Schmidt, NDAP, Warszawa: Przewidywane konsekwencje masowej dygitalizacji zasobu archiwów państwowych

  Henryk Hollender, Uniwersytet Warszawski, ICM i Politechnika Warszawska: Biblioteka Wirtualna Nauki (ICMMK UW) i Kolekcja Elektroniczna Wydawnictw Wlasnych Politechniki Warszawskiej.

  Ewa Lankosz, Biblioteka AGH Kraków

  Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, Biblioteka Narodowa Warszawa

  Joanna Burska, Wojewódzka Biblioteka Publiczna Olsztyn: Projekty europejskie łączące biblioteki, archiwa i muzea

  Piotr Ryszewski, Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją, Toruń: Wielojęzyczne strony internetowe instytucji kultury

  Borys Czerniejewski, Infovide S.A.: Projekt M-CAST wspierający system wyszukiwania informacji Polskiej Biblioteki Internetowej

dyskusja ogólna nt. problemów

podsumowanie dyskusji - wnioski dla instytucji grantodawczych: Komisja wnioskowa:

 

 

Początek strony