Powrót.

Dorawa Marian

Publikacje:


Dorawa M., Kościół  św. Jana w Toruniu w czasach Mikołaja Kopernika. Próba rekonstrukcji wyposażenia, Olsztyn 1972

Dorawa M., Organy. Konstrukcja, ochrona, konserwacja, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1971. Katedra Św. Trójcy w Chełmży, PWN, 1975 (wznowiona w formie albumu przez krakowskie wydawnictwo)

Dorawa M., Rekonstrukcja Organów Mertena Friesena z Kościoła Św. Jana w Bazylice Mariackiej w Gdańsku [w:] Organy i Muzyka Organowa VI, praca zbiorowa, Akademia Muzyczna im. Stanisław Moniuszki w Gdańsku, 1986

Liczne artykuły w „Niedzieli”, „Głosie z Torunia”, „Pielgrzymie”


do góry