OFERTA

 

AKTUALNOŚCI

 

O NAS
Zarząd
Pracownicy
    Krystyna Berak
    Paweł Kazimierczak
    Piotr Konstanty
    Piotr Kożurno
    Anna Marcinkiewicz
    Małgorzata Masłowska
    Sebastian Michałek
    Tomasz Nejkauf
    Maria Śliwińska
    Marek Wieczorek
Rada Międzynarodowa
Członkowie
Współpracowali

 

BIURO INFORMACJI
O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH

 

WYDAWNICTWO

 

PROJEKTY EUROPEJSKIE

 

WIECZORY EUROPEJSKIE

 

BIESŁAN

 

ARCHIWUM 1997-2001

 

SZKOLENIA i KURSY

 

INFORMATOR TWÓRCY KULTURY TORUNIA

 

BIBLIOTEKA KOLEKCJI PRYWATNYCH

 

UNCOMMON CULTURE

 

MEDIA O NAS

 

 


Maria Sliwinska
Maria ŚliwińskaTwórca i Dyrektor Międzynarodowego Centrum Zarządzania Informacją. Pracuje także na UMK w Toruniu od 1975 r.; w Bibliotece Uniwersyteckiej (w latach 1993-1999 jako Zastępca Dyrektora Biblioteki ds. Komputeryzacji i Modernizacji), w latach 1989-1992 - także wykładowca w Zakładzie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej.

W latach 2004-2005 Pełnomocnik Ministra Kultury ds. europejskiego projektu MINERVA (koordynacja dygitalizacji w Europie). W latach 1998-2003 członkini Krajowej Rady Bibliotecznej, powołanej przez Ministra Kultury. W latach 1999-2001 w składzie Jury the ICT Stories Project powołanego przez Bank Światowy (Waszyngton) i InfoDev (International Institute for Communication and Development - Haga) dla oceny projektów stosujących technologie informacyjne w krajach Ameryki Płd. Afryki, Azji i Europy Wschodniej.

Inicjator i członek porozumienia ,,Biblioteka z Horyzontem", skupiającego ponad 50 bibliotek wdrażających komputerowy system Horizon (1997-1999). Także w latach 1997-1999 członek Zespołu Koordynacyjnego katalogu centralnego NUKAT. W latach dziewięćdziesiątych była członkiem Komisji ds. pragmatyki zawodowej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

W Bibliotece UMK, poza jej skomputeryzowaniem, zorganizowała Centrum Dokumentacji Europejskiej, (wniosek do Komisji Europejskiej o przyznanie egzemplarza dokumentacji, uzyskanie kilkunastu roczników Official Journal z Hull i stałej subskrybcji kilkunastu wydawnictw europejskich z różnych agend europejskich), oraz przygotowała projekt wolnego dostępu do zbiorów z pilotażem uruchomionym w roku 1999.

W roku 1994 uczestnik historycznej debaty ,,Od pomocy do współpracy - inwestycja dla przyszłości", zorganizowanej przez Dyrektoriat XIII Komisji Europejskiej w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Wynikiem debaty było umożliwienie krajom z Centralnej i Wschodniej Europy udziału w projektach finansowanych przez Komisję Europejską.

W wyniku złożonych w ciągu ostatnich 10 lat około 80 wniosków o granty, uzyskała ponad 5 mln Euro na realizację ponad 40 projektów. Do ważniejszych, koordynowanych projektów europejskich należą:

Od 1999 r. wpisana na listę ekspertów Komisji Europejskiej. Zaproszenia z Komisji do:

  • Prowadzenia sesji na konferencji "Przyszłość elektronicznej teraźniejszości", Amsterdam (1999)
  • Publikacji artykułu w Biuletynie Komisji Europejskiej eCulture nt. Kultury elektronicznej w Polsce (2003)
  • Ewaluacji programów i planów Komisji Europejskiej: TEMPUS, DIGICULT, EUROBAROMETR, eTEN
  • Korespondent wydawnictwa Komisji Europejskiej DIGICULT (od 2003 r.)

Czynny udział w ok. 70 konferencjach (w tym ponad 40 międzynarodowych - z wygłoszonymi referatami w języku angielskim, udziałem w radzie programowej, lub prowadzeniem sesji m.in. w Amsterdamie, Berkeley, Bielefeld, Bratysławie, Budapeszcie, Chicago, Dublinie, Filadelfii, Göteborgu, Londynie, Los Angelos, Pradze, Rzymie, Sofii, Wiedniu, Wilnie, Zagrzebiu.

Opublikowała ponad 70 artykułów, w tym ponad połowa w j. angielskim. Redakcja kilkunastu książek.

W ICIMSS przygotowała i realizowała moduł ,,Polityka Instytucjonalna" oraz asystowała w realizacji modułu ,,Zarządzanie zmianami".

 

 

Początek strony