OFERTA

 

AKTUALNO¦CI

 

O NAS
Zarz±d
Pracownicy
    Krystyna Berak
    Paweł Kazimierczak
    Piotr Konstanty
    Piotr Kożurno
    Anna Marcinkiewicz
    Małgorzata Masłowska
    Sebastian Michałek
    Tomasz Nejkauf
    Maria ¦liwińska
    Marek Wieczorek
Rada Międzynarodowa
Członkowie
Współpracowali

 

BIURO INFORMACJI
O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH

 

WYDAWNICTWO

 

PROJEKTY EUROPEJSKIE

 

WIECZORY EUROPEJSKIE

 

BIESŁAN

 

ARCHIWUM 1997-2001

 

SZKOLENIA i KURSY

 

INFORMATOR TWÓRCY KULTURY TORUNIA

 

BIBLIOTEKA KOLEKCJI PRYWATNYCH

 

UNCOMMON CULTURE

 

MEDIA O NAS

 

 


Małgorzata Bogusława Masłowska
Małgorzata Bogusława MasłowskaAbsolwentka filologii polskiej UMK w Toruniu oraz studiów podyplomowych z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej (Uniwersytet Łódzki). Po studiach – praca w szkole, Teatrze im. Wilama Horzycy, Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej i Książnicy Miejskiej (kierownik czytelni głównej, instruktor wojewódzki, odpowiedzialny również za organizację imprez kulturalnych) oraz Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej. Od 1991 r. związana z administracją: państwową (Urząd Wojewódzki) i samorządową (Urząd Marszałkowski i Urząd Miasta Torunia) gdzie zajmowała się głównie bliską jej zainteresowaniom kulturą, współorganizując m.in. realizowany do dnia dzisiejszego cykl edukacji kulturalnej dzieci szkół wiejskich, obóz artystyczny dla młodzieży, Aretiadę czyli międzynarodowy konkurs promujący wszechstronny rozwój młodego człowieka: wiedzę o kulturze polskiej oraz umiejętności sportowe, Dni Kultury Meksyku, Tydzień Kultury Greckiej, Dni Słowackie, Dni Duńskie (w nagrodę otrzymała zaproszenie władz duńskich na Dni Polskie w Danii) oraz pobyt 40 osobowej grupy europarlamentarzystów w Toruniu.

W ICIMSS – jako kierownik biura – zajmuje się jego funkcjonowaniem, a także współorganizacją Wieczorów Europejskich oraz wprowadzaniem danych do BIFE

 

 

Pocz±tek strony