OFERTA

 

AKTUALNOŚCI

 

O NAS
Zarząd
Pracownicy
Rada Międzynarodowa
Członkowie
Współpracowali
    Małgorzata Baka-Theis
    Katarzyna Bohr
    Paulina Bolinowska
    Agnieszka Chwedkowska
    Anna Cyrklaff
    Luiza Czarnota
    Agnieszka Gajewska
    Andrzej Horniak
    Łukasz Konieczny
    Adam Kola
    Anna Kola
    Joanna Poboży
    Monika Rolle
    Piotr Ryszewski
    Sławomir Sędziak
    Marta Skonieczna
    Renata Sutkowska
    Marta Tybura
    Przemysław Waszak
    Renata Wypij
    Arkadiusz Wyrzykowski
    Piotr Ziarek

 

BIURO INFORMACJI
O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH

 

WYDAWNICTWO

 

PROJEKTY EUROPEJSKIE

 

WIECZORY EUROPEJSKIE

 

BIESŁAN

 

ARCHIWUM 1997-2001

 

SZKOLENIA i KURSY

 

INFORMATOR TWÓRCY KULTURY TORUNIA

 

BIBLIOTEKA KOLEKCJI PRYWATNYCH

 

UNCOMMON CULTURE

 

MEDIA O NAS

 

 


Przemysław Waszak
Przemysław WaszakW 2012 roku otrzymałem tytuł naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie historii, specjalność historia sztuki na podstawie rozprawy Snycerskie krucyfiksy na obszarze Państwa Krzyżackiego w XIV i pierwszej połowie XV wieku, przygotowanej pod kierunkiem dra hab. Jarosława Jarzewicza, prof. UAM na Wydziale Nauk Historycznych UMK. Wcześniej, w 2006 roku otrzymałem tytuł magistra historii sztuki na podstawie pracy Krucyfiks mistyczny na Drzewie Życia w kościele św. Jakuba, pochodzący z kościoła dominikanów (św. Mikołaja) w Toruniu, napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Tadeusza J. Żuchowskiego na Katedrze Historii Sztuki i Kultury UMK. W 2001 roku skończyłem z wyróżnieniem i wieloma nagrodami IV LO w Toruniu.

W ICIMSS odbyłem staż i zostałem zatrudniony w 2012 roku. Zajmuję się tworzeniem i rozbudowywaniem historyczno-stylistycznych opisów obiektów artystycznych. Wykonuję tłumaczenia opisów dzieł sztuki na j. angielski. Tłumaczę projekty europejskie na języki niemiecki i angielski. Przeprowadziłem szeroką kwerendę archiwalną.

Należę do Stowarzyszenia Historyków Sztuki, oddział w Toruniu, od 2009 i Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Okręgowego w Toruniu, od 2006 r. Jestem byłym stypendystą DAAD, jako że odbyłem czteromiesięczne stypendium ufundowane przez DAAD, który jest stowarzyszeniem niemieckich szkół wyższych. Otrzymałem również stypendium w Polskiej Misji Historycznej, ufundowane przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki.

W wolnym czasie czytam literaturę naukową, doskonalę znajomość języków obcych, jeżdżę na rowerze i chodzę na spacery oraz koncerty, słucham muzyki poważnej, lubię dyskutować. Wygłosiłem wiele referatów. Jestem też autorem licznych publikacji popularnonaukowych i naukowych.

 

 

Początek strony