Program Konferencji

Polskie zbiory w Europeanie,

18 - 19 październik 2012 r.

Toruń, ul. Przedzamcze 11/15 (Sala Widowiskowa Młodzieżowego Domu Kultury)

 

Dzień pierwszy 18 października 2012

12:00 – 13:00     Rejestracja, kawa

13:00 – 13:15     Przywitanie gości, Maria Śliwińska Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją

13:15 – 14:00     The Decision to Digitise  – Eleanor Kenny, Europeana

14:00 – 14:30     Strategia digitalizacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Anna Duńczyk-Szulc, Departament Mecenatu Państwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

14:30 – 15:00     Federacja Bibliotek Cyfrowych - agregacja metadanych na potrzeby Europeany, wsparcie instytucji kultury w udostępnianiu zbiorów on-line, dr Justyna Walkowska, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

15:00 – 15:30     Przerwa kawowa

15:30 – 16:00     Problemy udziału polskich muzeów w przekazywaniu zbiorów do Europeany, Prof. dr hab. Dorota Folga-Januszewska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

16:00 – 16:30     Udział archiwów polskich w projekcie APEX, Anna Matejak, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa

16:30 – 17:00     Udział Biblioteki Narodowej w bieżących projektach Europeany, Katarzyna Ślaska, Biblioteka Narodowa, Warszawa

17:00 – 17:30     Wspieranie digitalizacji przez Narodowy Instytut Audiowizualny na przykładzie projektu Europeana Awareness, Jarosław Czuba, Narodowy Instytut Audiowizualny, Warszawa

17:30 – 18:00     DyskusjaDzień drugi 19 października 2012

9:00 – 9:30­        Rejestracja, kawa

9:30 – 9:50        Digitalizacje i jej wykorzystanie w spacerach wirtualnych, Katarzyna Targosz, Digital-Center, Poznań

9:50 – 11:30      Debata ogólna i zgłaszanie wniosków w sprawie potrzeb i problemów instytucji kultury związanych z dygitalizacją i włączaniem zasobów do Europeany

11:30 – 12:00     Przerwa kawowa

12:00 – 12:20     Projekt portalu MKiDN poświęconego digitalizacji zasobów dziedzictwa kultury - Agata Bratek, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

12:20 – 14:00     Dyskusja panelowa nt. ogłoszonego w dn. 12 września faktu udostępnienia 20 mln. zbiorów Europeany http://e2.ma/message/btwec/365c1c do dowolnego przetwarzania przez użytkowników oraz stanu digitalizacji w Polsce

14:00 – 15:00     Lunch

15:00 – 15:20     Europeana Photography – czyli dokumentacja pierwszego stulecia fotografiiMarta Miskowiec, Muzeum Historii Fotografii w Krakowie, Piotr Kożurno, ICIMSS

15:20 – 15:40     Athena i Athena Plus – projekty zachęcające muzea do współpracy z Europeaną, Maria Śliwińska, ICIMSS

15:40 – 16:00     Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, jego działania i plany w zakresie digitalizacji muzealiów, Anna Kuśmidrowicz, Monika Jędralska

16:00 – 16:10     Judaica Europeana – projekt digitalizacji żydowskiego dziedzictwa kulturowego Europy, Edyta Kurek, Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, Warszawa

Zamknięcie konferencji