CULTIVATE  POLSKA -
*
Polska -

Wyszukiwanie

 

Listy dyskusyjne CULTIVATE

Listy dyskusyjne CULTIVATE są listami otwartymi. Celem ich jest rozpowszechnianie informacji i zachęcanie do dyskusji na temat programów i projektów europejskich oraz możliwości pozyskiwania funduszy przez europejskie instytucje kultury (biblioteki, muzea i archiwa). Wszyscy zainteresowani sferą dziedzictwa kulturowego w ramach Programu IST (Information Society Technologies) mogą uczestniczyć w dyskusji na listach i wymianie pomysłów. Listy są też doskonałym sposobem poszukiwania partnerów do wspólnych projektów, uaktualniania swojej wiedzy na temat konkursów Komisji Europejskiej, udostępniania i korzystania z informacji na temat projektów IST.

Polecamy listę europejską CULTIVATE, której archiwów dostępne są na liście archiwów. Aby zapisać się na europejską listę dyskusyjną należy wysłać e-mail na adres: majordomo@ukoln.ac.uk z następującym tekstem: subscribe cultivate-list (Państwa adres internetowy). Archiwum europejskiej listy dyskusyjnej znajduje się pod adresem: http://www.ukoln.ac.uk/

Zachęcamy również do zapisywania się na polską listę dyskusyjną CULTIVATE, na którą będziemy przesyłać informacje w języku polskim o otwieranych konkursach, dostępnych projektach i innych wartościowych ofertach. Instrukcja jak zapisać się na listę dyskusyjną.